Country

Ympäristötavoitteet

Martelassa paikalliset ympäristötyöryhmät arvioivat miten Martela täyttää paikalliset ympäristötavoitteet.
 


Ympäristövaikutusten arviointiin kuuluvat lakisääteiset ja muut viranomaisvaatimukset sekä ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien ympäristöodotukset. Ympäristövaikutuksista arvioidaan niiden laajuus, vakavuus ja kesto sekä ympäristötapahtumien todennäköisyys ja syy-seuraussuhteet.
 


Kaikki Martelan tuotteet on suunniteltu kestääviksi ja turvallisiksi käyttää. Olemme kehittäneet valmistusprosesseja ja toiminta niin, että pystymme vähentämään energian kulutusta ja sekä vähentämään päästöjä sekä pienentämään ympäristöriskejä.
 


Tuotteittemme kuljetuspakkaukset  ovat uudelleenkäytettäviä, joko pakkausmateriaalina, kierrätysmateriaalina tai energialähteenä. Valmistusprosessimme jätteet lajitellaan jatkokäsittelyä varten. Tavoitteenamme on luoda huonekaluja, joita voi paitsi käyttää pitkään myös hävittää mahdollisimman turvallisesti minimoiden tuotteen koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia luontoon.
 


Ympäristöpäämäärämme:
• Vähennämme jätteen määrää käyttämällä uudelleenkäytettäviä pakkausmateriaaleja sekä tehokkaalla jätteiden lajittelulla
• Käytettyjen toimistokalusteiden tehokkaalla kierrätysjärjestelmällä
• Asettamalla tuotteiden pitkä käyttöikä etusijalle
• Minimoimalla energiankulutusta ja käyttämällä uusiutuvia energialähteitä
 

Share this page