Country

Voittajayrityksen takana on onnelliset työntekijät

1. Olipa kerran yritys, jolla meni vähän huonosti


Tuloskunto oli heikko ja johtoryhmä puntaroi vaihtoehtoja. Asiantuntevat ihmiset eivät jostain syystä olleet niin tuottavia kuin pitäisi. Johtajat näkivät tyytymättömyyttä yrityksessään ja pelkäsivät, että parhaat ihmiset alkaisivat pian etsiä tehtäviä jostain muualta.
 

2. Neuvoa etsimässä


Johtaja eräästä toisesta, paremmin menestyvästä yrityksestä vinkkasi, että avain menestykseen piilee hyvässä yrityskulttuurissa. Se puolestaan perustuu yksilöiden huomioimiseen, osallistamiseen ja yhdessä tekemiseen. Martelan työympäristöjen elinkaarimalli toimii kulttuurimuutoksessa hyvänä apuna.

 

” Päätimme jo alussa, että kaikki tai ei mitään. Meillä ei ole mitään hierarkiaan liittyviä järjestelyjä, vaan kaikki, ihan kaikki, tekevät töitä samoissa tiloissa. ”

Cecilia Westerholm Beer, Henkilöstöjohtaja, Cybercom

 

3. Stressaantuneet työntekijät ja puuttuva palo työhön


Haasteiden kanssa painivassa yrityksessä työntekijät ahkeroivat omilla työpisteillään. Yksi keskusteli puhelimessa, toinen vieressä laati monimutkaista dokumentaatiota. Asiantuntijat istuivat huoneissaan tekemässä tutkimusta. Projektipäällikkö laati suunnitelmaa budjetteineen. Kaikki uurastivat kohti henkilökohtaisia tavoitteitaan. He olivat väsyneitä ja stressaantuneita. Energinen tekeminen ja työn ilo puuttuivat.

 

" Saamme työympäristömuutoksesta arvoa sitä kautta, että nostamme työntekijöittemme tyytyväisyyttä ja viihtyvyyttä. Se, että meillä on tyytyväisempiä, paremminvoivia ihmisiä väistämättä heijastuu meidän asiakkaisiimme. Sitä kautta haemme tietenkin myös kasvua. "

Perttu Kulmala, Operations Manager, Solteq Oy

4. Kulttuurimuutos avuksi


Työpaikalle piti saada innostusta, innovaatiota ja hyvää tekemisen meininkiä. Yrityksen arvojen, kuten työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimisen tuli näkyä. Tilankäyttöä tuli järkevöittää. Kulttuurimuutosta tukemaan päätettiin toteuttaa täydellinen työympäristön muutos. Kaikki tilojen käyttäjät otettiin mukaan muutosprosessiin.
 

 

" Onnistumisesta ehkä kaikkein parhaiten kuvastaa ne useat kommentit mitä henkilökunnalta on tullut. Kerrankin näitä asioita mietitään ei pirstaleina, yksittäisinä ratkaisuina, vaan kokonaisuutena. Ja, sitä mietitään myös ammattilaisten toimesta, jotka oikeasti tekevät tätä asiaa työkseen. "

Kimmo Lautanen, Toimitusjohtaja, Mercantile Oy

 

 

5. Työympäristöasiantuntijan analyysi ja toimenpide-ehdotukset

 

Avuksi kutsuttiin Martelan työympäristöasiantuntija. 

  • Haastateltiin ihmisiä eri puolella organisaatiota ja pidettiin työpajoja.
  • Kaikki yrityksen työntekijät saivat kertoa omasta työstään ja tarpeistaan.
  • Avainhenkilöt toivat mukaan muutoksen strategiset tavoitteet.
  • Asetettiin muutoksen seurattavat avainmittarit.
  • Analysoitiin tulokset.
  • Yritykselle tehtiin siihen pohjautuva työympäristöraportti ja tilankäyttösuunnitelma.

Raportin avulla johtoryhmälle selvisi paljon uusia asioita yrityksestä ja sen henkilöstöstä.
He ymmärsivät miten johtajien huoneet ylläpitivät organisaation hierarkisuutta ja tehottomuutta. Neuvotteluhuoneiden käyttöaste oli vain 23% ja samaan aikaan neuvottelutiloista oli määrällisesti jatkuva pula. Työpisteiden käyttöasteeksi mitattiin 47%  ja monet olivat niiden sijaintiin tyytymättömiä.

 

6. Hyvin toteutettu muutos ja tehokas muutosjohtaminen


Muutoksen alla johtoryhmän mieliin hiipi pelko. Onko muutos liian suuri? Saadaanko kaikki siihen mukaan? Oppiiko henkilöstö käyttämään uutta tilaa kuten on tarkoitus? Ahdistuvatko työntekijät joutuessaan luopumaan omista työpisteistään?
Onneksi pelot osoittautuivat aiheettomiksi. Yrityksessä järjestettiin työpajoja, joissa ideoitiin yhdessä miten uusissa tiloissa kaikki voivat parhaiten toimia. Huolehdittiin, että kaikki tiesivät mitä, miksi ja miten.
Pelkkien omien työpisteiden sijaan työntekijöillä tulisi olemaan vapaus valita kuhunkin tehtävään tarvitsemansa työtila mistä tahansa. Jokaisella on jatkossa valta vaikuttaa ja samalla myös enemmän vastuuta omasta tuottavuudestaan.

 

Klikkaa tästä infografiin voittajatarinasta, jossa 69% kertoi hyvinvointinsa parantuneen


Kaipaisitko sinäkin uudenlaista ajattelua työpaikallesi? Mahtavaa! Ota yhteyttä, niin tehdään muutos teillekin.

7. Työympäristömuutoksen positiiviset tulokset


Puoli vuotta muutoksen jälkeen toimistossa näkyi iloisesti keskustelevia ryhmiä sekä rauhoitetuilla alueilla työpisteiden ääressä työskentelijöitä. Puhelinkopit ja lasiset neuvottelukopit olivat ahkerassa käytössä. Tiedon ja siitä kumpuavan ideoinnin suorastaan näki kulkevan ihmisten ja osastojen välillä. Hiljaisessa huoneessa budjetit syntyivät hyvässä flowssa.
Samaan aikaan projektit etenivät selvästi aiempaa nopeammin. Johtoryhmän jäsenet olivat huomattavasti aiempaa tietoisempia siitä mitä yrityksessä tapahtui ja johtoryhmätyöskentely tehostui. Lahjakkaat ihmiset saivat voimavaransa hyödynnettyä uudella tavalla. Kaikki olivat innostuneita ja hyvinvoivia.
Hyvää palautetta tuli asiakkailta asti. Ensimmäistä kertaa koko työyhteisö työskenteli selvästi yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Työympäristömuutosten tulokset näkyivät nopeasti myös alimmalla rivillä.

Laske säästölaskurilla kuinka paljon teidän yrityksenne voi säästää.

 

" Uusissa tiloissa on noin 30% vähemmän neliöitä, mutta tehokkaan tilankäytön ansiosta meillä on nyt kaikki mitä tarvitsemme. Yhteisöllisyyden tunne on vahvistunut. Suurin hyöty on varmasti ollut tehokkuus sekä ajallisesti, että rahallisesti mitattuna. "

Nathalie Siivola, Administrative Manager, Enfo Oyj

Thank god it's Monday

Toteutuessaan paras työympäristö parantaa yhteistyötä, auttaa keskittymään ja tarpeen mukaan myös rentoutumaan ja latautumaan. Ennen kaikkea toimiva työympäristö luo hyvinvointia ja tuottavuutta työyhteisöön. Avain tietotyön tuottavuuteen ja menestykseen piilee onnellisissa työntekijöissä.
Viihtyisän työympäristön saa maanantai tuntumaan perjantailta.

Lue blogistamme toimitusjohtaja Matti Rantaniemen kokemuksista uudenlaisesta työkulttuurista.

Työympäristö johtamisen välineenä - Matti Rantaniemi
Luotatko tietoon vai tuuriin?


Lue lisää:

Ei ne tilat, vaan niiden käyttö
Ärsytyksestä innostukseen – työtilojen muutos herättää tunteita
"Työympäristöjen on muututtava, koska työn luonne on muuttunut"

 

Share this page