Country

BETTER FUTURE BY INSPIRING SPACES

Martela on sitoutunut vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Vastuullisuus on tärkeä osa arvojamme, toimintastrategiaamme ja jokapäiväistä työtämme organisaation kaikilla tasoilla. Meille tämä tarkoittaa avoimuutta, kestävää liiketoimintaa, ympäristön arvostamista, elinkaariajattelua ja käyttäjälähtöisyyttä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa, tilojen ja tuotteiden käyttöikää pidentäviä palveluita, sitoutumista kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin sekä niin omasta henkilöstöstä kuin sidosryhmistä huolehtimista.

Näemme vastuullisuuden Inspiring Spaces -lupauksemme kautta: intohimo innovaatioihin, joiden avulla pystymme rakentamaan asiakkaillemme yhä inspiroivempia toimitiloja, auttaa meitä rakentamaan parempaa huomista jokaiselle. Tuottavuutta, työn tehokkuutta ja työviihtyvyyttä parantavat ratkaisumme edistävät vastuullista toimintaa niin yksilö- kuin yritystasolla.

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN

Yritysvastuu tarkoittaa sitä, että kannamme vastuumme siitä, miten Martela vaikuttaa ympärillään olevaan yhteisöön, ympäristöön ja sidosryhmiimme. Martela kantaa vastuu tuotteen koko elinkaaresta tuotteen suunnittelusta ja tuotantoketjusta tuotantoon ja asiakaspalveluun, käytön aikaiseen huoltopalvelusta aina kierrätykseen, kun asiakkaan käyttötarve loppuu. Kierrätyksessä pyrimme ennen kaikkea antamaan huonekalulle uuden elämän.

Yritysvastuun johtaminen on normaalia jokapäiväistä elämää. Vastuullisuus on osa Martelan arvoja, toimintaperiaatteita ja strategiaa. Noudatamme kaikkia toimintaamme liittyviä lakeja ja säädöksiä kaikissa toiminnoissamme. Huomioimme myös kansainväliset sopimukset ja sitoumukset sekä toimintaamme sovellettavissa olevat suositukset. Martela on sitoutunut edistämään seuraavia kansainväliset sitoumuksia:

Olemme lisäksi määritelleet erillisiä johtamisperiaatteita ohjaamaan vastuullisuustyötämme ja tärkein ohjeistus on vastuullisen liiketavan periaatteemme (pdf)

Päivitämme Global Compact sitoumuksemme vuosittain raportoimalla vastuullisuudestamme. Martela julkaisi sitoumuksen kansainvälisiin tavoitteisiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2011 YK:lle lähetetyllä Letter of Commitment (pdf) kirjeellä. Vuosittainen Communication On Progress löytyy YK Global Compact kotisivuilta.

TALOUDELLINEN VASTUU

Taloudellinen vastuu tarkoittaa Martelassa tavoitteiden, toimintojen ja taloudellisten hyötyjen avointa kommunikointia sidosryhmille. Taloudellinen vastuu kattaa toimintaamme liittyvän lainsäädännön ja virallisten vaatimusten, sekä pörssisääntöjen noudattamisen. Raportoimme talousasioista vastuullisesti ja avoimesti sekä verkossa, että vuosikertomuksessa.
 

Vuodesta 2011 lähtien olemme julkaisseet myös Global Reporting Initiative (GRI) –mallin mukaisen vastuullisuusraportin: 


Tilinpäätökset ja avainluvut löytyvät vuosikertomuksistamme.


Vastuullisuus on tärkeässä roolissa myös hankintaketjujemme hallinnassa. Tätä näkökohtaa ohjeistaaksemme olemme luoneet periaatteet, jotka käymme läpi avaintoimittajiemme kanssa.

Martelan vastuullisuuspolitiikka hankintaketjulle (pdf)

SOSIAALINEN VASTUU

Hyvä työpaikka on tärkeä asia meille kaikille - se on osa sosiaalista vastuutamme.

Noudatamme työpaikallamme ILO:n yleissopimuksia työntekijöiden oikeuksista, kunnioitamme työsuhteissamme kansainvälisiä työntekijöiden oikeuksia, ja odotamme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme. Arvostamme tasa-arvoa, eikä työyhteisössämme suvaita syrjintää. Nämä periaatteet on dokumentoitu henkilöstöpolitiikkaamme (pdf).

Sosiaalinen vastuu koskee myös asiakkaittemme työntekijöiden hyvinvoinnin. Sisustussuunnittelu ja etenkin käyttäjänäkökulman huomioiminen siinä vaikuttaa suuresti työtyytyväisyyteen. Martela on ylpeä voidessaan auttaa asiakkaitaan heidän loputtomassa pyrkimyksessään kohti parempaa sisustusta. Lue lisää lisääntyvästä työtyytyväisyydestä sisustussuunnittelun kautta asiakaskohteessamme.

Lue lisää muista sosiaalisen vastuun näkökohdistamme.

YMPÄRISTÖVASTUU

Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia pienentää ympäristövaikutuksiamme. Noudatamme soveltuvia ympäristösäädöksiä ja edistämme luonnonsuojelua. Ympäristöasioissa kiinnitämme huomiota materiaaleihin, energiaan, päästöihin, jätteeseen ja kierrätyspalveluihin – niin omassa toimintaympäristössämme kuin myös asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme kanssa. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja ja tuotteita mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksilla.

Lue lisää, miten Martela vähentää ympäristövaikutuksia omissa prosesseissamme ja miten me autamme asiakkaitamme vähentämään heidän ympäristövaikutuksiaan: 

Ympäristösertifikaatit

Martelalle on myönnetty riippumattoman osapuolen ISO 14001 sertifikaatti ja tärkeimmät ympäristöperiaatteemme on julkaistu ympäristöpolitiikassamme(pdf). 

Martelalla on laatu- ja ympäristöhallintajärjestelmien multi-site sertifikaatti, joka kattaa Martela Lifecycle -ratkaisujen hallinnan, myynnin, markkinoinnin sekä asiakas-, konsultointi- ja muuttopalvelut toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Sertifikaatti sisältää myös Martela Lifecycle -ratkaisujen hankinnan,  tuotekehityksen, testauksen, varastoinnin, toimitusohjauksen sekä huonekalujen valmistuksen ja uudelleenvalmistuksen (Nummela logistiikkakeskus), pehmustettujen huonekalujen komponenttien valmistuksen (Puolan tuotantolaitos) sekä laminaatti- ja melamiinikomponenttien valmistuksen (Kiteen tuotantolaitos).

ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Quality and Environmental Management System Certificate (Martela Group and Kidex Oy) (pdf)

 

Möbelfakta ja Joutsenmerkki

Tuotteiden ja palvelujen ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmat ovat yhä merkittävämpiä hankintakriteereitä useille Martelan asiakkaille. Vastuullisen valinnan helpottamiseksi Martela on hakenut osalle tuotteistaan kolmannen osapuolen myöntämiä, yleisesti käytettyjä merkkejä, joiden avulla asiakkaat voivat valita heille tärkeitä kriteereitä täyttäviä tuotteita.

Useilla Martelan tuotteilla on Ruotsin huonekaluteollisuuden (TMF) myöntämä ympäristö-, laatu- ja vastuullisuusmerkki, Möbelfakta.
Eurooppalaisen ensimmäisen luokan ympäristömerkin, Joutsenmerkin Martela on hakenut tärkeimpien pöytä- ja säilytinkalusteiden eco-versioille, joissa on rajoitettu väri- ja materiaalivalikoima. Tuotelistaukset löydät täältä: www.mobelfakta.se ja www.joutsenmerkki.fi

Möbelfakta on Ruotsin huonekaluteollisuuden luoma merkintä huonekaluille, jotka täyttävät korkeat laatu- ympäristö- ja sosiaalisen vaastuun vaatimukset. Merkki perustuu eurooppalaisiin laatu- ja ympäristövaatimuksiin sekä kansainvälisiin vaatimuksiin sosiaalisesta vastuusta. Möbelfakta päivittää jatkuvasti vaatimuksia kansainvälisten vaatimusten edetessä.

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Joutsenmerkin käyttöoikeuden myöntää ja valvoo jokaisella markkina-alueella voittoa tuottamaton osapuoli. Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun eli huomioivat tuotteiden raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle.

 

Sidosryhmäyhteistyö

Parantaaksemme toimintaamme tarvitsemme ideoita, vinkkejä ja vihjeitä mahdollisista kehityskohteistamme. Kaikki palaute on meille tärkeää ja arvostamme kaikkia yhteydenottoja myös vastuullisuusasioiden puutteisiin liittyvissä asioissa. 

- Mikäli haluat kehittää seuraavan vastuullisuusraporttimme sisältöä, voit lähettää meille viestiä sähköpostiosoitteeseemme responsibility(at)martela.com. tai voit vastata kyselyymme: Martelan sidosryhmäyhteistyö

- Ilmoita meille puutteista työturvallisuudessamme https://turvallinenyritys.fi/ rekisteröintiohjeet sähköpostilla responsibility(at)martela.com

- Ilmoita nimettömänä epäilyksistäsi lakivaatimusten tai eettisten ohjeistuksemme vastaisesta toiminnasta sähköpostitse whistleblowing(at)martela.com, täytä lomake sivulta Ota yhteyttä tai vastaa erilliseen kyselyyn Whistleblowing channel 

Avainlippu ja Design From Finland

Kaikilla Martela Lifecycle -palveluilla ja useilla tuotteilla on Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa valmistetuista tuotteista ja Suomessa työllistävästä toiminnasta. Martela Lifecycle -elinkaarimallissa työympäristöä lähestytään kattavan kokonaisajattelun kautta, jolloin toimitilasta, kalusteista ja ihmisistä pidetään huolta. 

Avainlippu voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa.  Tuotteen Suomeen jäävän jalostusarvon eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelujen kriteerinä on yrityksen merkittävä kotimainen omistusosuus ja toimiva johto sekä pääkonttori Suomessa.

Martelan muotoilun saralla ansioituneille palveluille ja tuotteille on myönnetty Design from Finland -merkki. Suomalaisen Työn Liitto myöntää merkin ainutlaatuiselle suomalaiselle muotoilulle. Merkki kertoo yrityksen panostaneen edelläkävijänä suomalaiseen muotoiluun. Designin merkitys Suomen kansantaloudelle ja kilpailukyvylle on suuri. Suomen designhistoriaa on rakennettu ennen kaikkea kodin sisustustuotteilla, mutta nyt muotoillaan myös palveluita ja julkisen sektorin toimintaa. Martelan Avainlippu-tunnuksen ja Design from Finland -merkin saaneet tuotteet ja palvelut löydät tästä.

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja verkkopalveluita. Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 3500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi

Share this page