Country

Martelan sosiaalinen vaikutus ympärillä olevaan yhteisöön tapahtuu pääasiassa työllistämisen ja henkilökunnan kautta sekä niiden vastuiden kautta, joita niistä seuraa. Paikallisen työllistämisen lisäksi Martelan sosiaalinen vastuu sisältää erilaista yhteistoimintaa eri sidosryhmien kanssa.

Työntekijöiden oikeudet ovat itsestäänselvyys omissa prosesseissamme, mutta myös niillä alueilla, joista ostamme pääosan materiaaleista, komponenteista ja tuotteista. Kun toimitusketjumme ulottuu Euroopan ulkopuolelle, varmistamme, että työskentelyolosuhteet edelleen täyttävät kansainväliset vaatimukset.

Näemme myös vaikutuksemme työtiloihin ja niissä toimimiseen olevan osa Martelan sosiaalista vastuuta. Auttamalla asiakkaitamme luomaan inspiroivampia työskentelyolosuhteita, voimme parantaa olosuhteita laajemmalla perspektiivillä. 

Paikallinen työllistäminen

Martelan menestys perustuu suomalaisiin arvoihin. Vuodesta 1945 olemme tuoneet markkinoille uusia ideoita työskentelytapoihin ja sisustamiseen.

Martela konsernin pääkonttori on Helsingissä. Valmistuspaikat ovat Nummelassa ja Kiteellä Suomessa ja Varsovassa Puolassa. Martelan liikevaihto synnyttää mukanaan työllisyyttä ja hyvinvointia ympäröivään yhteiskuntaan.

 

Taloudellinen tuki

Martela tukee soveltuvaa tieteellistä tutkimusta alallamme.

Martela oli mukana johtoryhmän jäsenenä VTT:n, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteishankkeessa. DemaNET -projektin avulla tutkittiin, arvioitiin ja edistettiin  innovatiivisia konsepteja ja verkostopohjaisia toimintamalleja, jotka tukevat suomalaisen teollisuuden dematerialisaatiota, eli tuotantoon käytettävän materiaalin ja energian vähenemistä.

Martela on tukenut opinnäytetöiden tekemistä muun muassa Aalto-yliopistossa ja Jyväskylä ammattikorkeakoulussa.

Martela on tukenut Baltic Sea Action Group BSAG toimintaa kalustamalla säätiön toimistoa Helsingissä. (www.bsag.fi).

Yrityskylätoimintaa koululaisille

Yrityskylä on 6.-luokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylässä on vähintään 15 eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat. Martela on mukana yhtenä yrityksenä. Oppilas työskentelee Yrityskylässä omassa ammatissaan. Työstään hän saa palkkaa sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Lue lisää Yrityskylä sivustolta.

Koulutuksellinen yhteistyö

Martelalla on laajaa yhteistyötä useiden koulutuslaitosten kanssa Suomessa. Toteutamme suunnittelukoulutuslaitosten kanssa projekteja, joiden kautta opiskelijat pääsevät tutustumaan yrityselämään ja laajentamaan opintojaan käytännön suunnittelutyön kautta. Martela tarjoaa myös koululaisille mahdollisuuksia tutustua työelämään TET-harjoittelun kautta esimerkiksi yhteistyössä Nuorten akatemian kanssa.

Asiakkaan osallistaminen

Eero Aarnion Martelalle suunnittelema The Tree on löytänyt tiensä osaksi useita sisustuksia. Sympaattinen puu muuntui myös reiluksi 100 000 puuntaimeksi Andien rinteille. Vuodesta 2015 alkaen varat on ohjattu edistämään metsänuudistusta Länsi-Kenian Mogoriossa ja Ng'oswetissa. Jokaisesta myydystä The Treestä Martela lahjoittaa varoja Suomen World Visionin kautta naisten ja lasten elämän edistämiseen.

Metsäteollisuuden video vastuullisuudesta
Tomialayhteistyö

Martela on Puusepänteollisuus ry:n jäsen, joka on puolestaan Metsäteollisuus Ry:n yhdistysjäsen Suomessa. Ruotsissa Martela AB on TMF:n (Trä- och Möbelföretagen) jäsen.

Martela on aktiivisesti mukana toimialaamme liittyvien kalusteiden turvallisuuteen ja ympäristövaatimuksiin liittyvien standardien kehittämiseen seurannassa. Martelan edustaja toimi kansallisen standardisointikomitean Kalusteet (Kemesta 02) puheenjohtajana vuosina 2014 – 2016.
 

KALUSTEITA TARVITSEVILLE

Martelan tarjoaa palveluna asiakkailleen käytettyjen toimistokalusteiden kierrättämistä. Osa kalusteista löytää uuden käyttäjän Martela Outlet -ketjun kautta, mutta osan Martela myös lahjoittaa tarpeessa oleville. Esimerkiksi DB Schenkerin tilamuutoksesta vapautuneita ja tarkoitukseen sopivia kalusteita lahjoitettiin SOmaan SOppiin, joka on Helsingin Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen tyttötyön Debora -kehittämishankkeen toimintapaikka Rastilassa. SOma SOpin kohderyhmänä ovat vuosaarelaiset 7–18-vuotiaat tytöt.

Share this page