Country

Martela käyttää paikallisia ympäristötyöryhmiä arvioimaan miten Martela prosessit täyttävät paikalliset ympäristötavoitteet.

Ympäristövaikutusten arviointiin kuuluu viranomaisvaatimusten ja muiden vaatimusten läpikäynti kuten myös sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien näkemykset ympäristöstä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa määritetään laajuus, vakavuus sekä todennäköisyys ja seuraukset.

Olemme kehittäneet valmistusprosessejamme ja toimintaverkostoamme niin, että voimme vähentää energiankäyttöämme sekä minimoida päästöjä sekä ympäristöriskejä.

Tuotepakkauksemme ovat uudelleenkäytettäviä joko pakkausmateriaalina, kierrätettävissä materiaalina tai energianlähteenä. Tuotantomme jätteet lajitellaan jatkokäsittelyn mahdollistamiseksi. Tavoitteemme on valmistaa kalusteita, joita voidaan paitsi käyttää mahdollisimman pitkään, myös kierrättää turvallisesti vähentäen tuotteen elinkaaren aikaista kuormitusta luonnolle.

Tuotantoteknologia

Oma tuotantomme keskittyy kokoonpanoon ja logistiikkaan. Nummelan logistiikkakeskuksessa keskitytään uusien tuotteiden loppukokoonpanoon ja kierrätystuotteiden uudelleenvalmistukseen. Verhoilukomponenttien kokoonpano tapahtuu Martelan omalla tehtaalla Puolassa ja oma kansi- ja säilytinkomponenttien valmistus Martelan tuotantolaitoksella Kidex Oy:ssä Kiteellä Suomessa. Materiaali, komponentit ja osakokoonpanot tuotetaan käyttämällä vakiintunutta toimittajaverkostoa. Uusien tuotteiden valmistus tapahtuu asiakastilausten pohjalta. Tuoteohjelma määrittää tuotteille toimitusajan, joka perustuu valittuihin varastointi-, ohjaus- ja valmistusketjuihin.

Varmistaaksemme toimitustäsmällisyyden käytämme parasta saatavilla olevaa valmistusteknologiaa ja -laitteistoja ja koneita sekä varastoarvojen tarkkaa seurantaa ja koneiden ennakoivaa huoltoa. Kaikki nämä tekijät tarvitaan joustavan ja nopean valmistusmallin toteuttamiseksi.

Alihankintaketjun rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin tekijöihin:
 • tehokas ja riittävä kapasiteetti
 • laaduntuottokyky
 • lyhyet asetusajat
 • joustavuus muuttuvissa tilanteissa
 • alhainen huoltotarve
 • ympäristönäkökohdat

Ympäristötavoitteitamme ovat:

 • Jätteen välttämäinen asiakkaille tarjottavalla, tarveperusteisella Martela Lifecycle –mallilla
 • Jätteen välttäminen teknisesti kestävien, muotokieleltään klassisten ja materiaalikäytöltä optimaalisten tuotteiden suunnittelulla
 • Jätteen vähentäminen komponenttien ja materiaalien huolellisella käsittelyllä, uudelleenkäytettäviä pakkausmateriaalien käyttämisellä sekä tehokkaalla jätteiden lajittelulla
 • Uudelleen käytön edistäminen käytettyjen kalusteiden kunnostamisella ja käyttökelvottoman tavaran tehokkaalla kierrättämisellä
 • Energiakäytön minimointi sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen
 

Kuljetus ja pakkaukset

Käytämme tuotantomateriaalin kuljetuksissa ja varastoinnissa uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä ratkaisuja (lavoja, lavakauluksia, kulmasuojia, laatikoita, rullakoita). Näitä kuljetus ja varastointimateriaaleja palautetaan komponentti ja raaka-ainetoimittajille ja yhteistyökumppaneille. Materiaali ja komponenttipakkauksia käytetään uudelleen tuotteiden pakkaamisessa ja lastauksessa aina kun mahdollista.

Kaikki pakkausmateriaalimme on kierrätettävissä joko materiaalina tai energialähteenä. Pakkausmateriaalia käytetään tehokkaasti huomioiden kuljetusmatka ja –tapa. Kuljetusreitit optimoidaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja ympäristöystävällisiksi. Huollamme ja uusimme kuljetuskalustoamme säännöllisesti. Meille on tärkeää, että kuljettajillamme on ympäristömyönteiset ajotavat. Seuraamme polttoainekulutusta, jotta kuljetuskalustoamme käytettäisiin mahdollisimman vähäpäästöisenä.

Lakisääteisen pakkausjätteiden tuottajavastuun Martela on hoitanut jo vuodesta 1998 alkaen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n (ent. Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) kautta Suomessa ja FTI Förpacknings & Tidnings Insamlingenin kautta Ruotsissa

Jätteiden lajittelu

Kaikissa tuotantolaitoksillamme, joissa paikalliset kierrätysjärjestelmät on käytettävissä, jäte lajitellaan puu, energia, pahvi, metalli ja muovijätteisiin. Lisäksi kerätään erikseen tietoturvamateriaalia, sekajätettä sekä vaarallista jätettä.

Energian käyttö

Martelan prosessit eivät ole energiaintensiivisiä. Energiaa käytetään lähinnä kiinteistöjen lämmitykseen. Sähköenergiaa käytetään lähinnä valaistukseen, ilmanvaihtoon, paineilmaverkostoon ja tuotantolaitteiden käyttövoimana.

Share this page