Country

Martela käyttää paikallisia ympäristötyöryhmiä arvioimaan miten Martela prosessit täyttävät paikalliset ympäristötavoitteet.

Ympäristövaikutusten arviointiin kuuluu viranomais ja muiden vaatimusten läpikäynti kuten myös sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien näkemykset ympäristöstä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa määritetään laajuus, vakavuus sekä todennäköisyys ja seuraukset.

Olemme kehittäneet valmistusprosessejamme ja toimintaverkostoamme niin, että voimme vähentää energiankäyttöämme sekä minimoida päästöjä sekä ympäristöriskejä.

Tuotepakkauksemme ovat uudelleenkäytettäviä joko pakkausmateriaalina, kierrätettävissä materiaalina tai energianlähteenä. Tuotantomme jätteet lajitellaan edelleen käsittelyn mahdollistamiseksi. Tavoitteemme on valmista kalusteita, joita voidaan paitsi käyttää mahdollisimman pitkään, myös kierrättää turvallisesti vähentäen tuotteen elinkaaren aikaista kuormitusta luonnolle.

Tuotantoteknologia

Keskitämme tuotanto ja logistiikkatoiminnot logistiikkakeskuksiimme Nummelassa, Bodaforssissa ja Varsovassa sekä Outlet-logistiikkakeskukseen Riihimäellä. Oma tuotantomme keskittyy kaappien, laatikostojen ja kansien valmistukseen Kiteen tehtaalla, Kidex Oy:ssä. Komponentit ja tuotteet valmistutetaan käyttämällä laajaa toimittajaverkostoa. Valmistusketjua ohjataan asiakastilausten pohjalta. Tuoteohjelma määrittää tuotteen varastoinnin, ohjauksen ja valmistustavan mukaisen valmistusketjun pituuden perusteella määräytyvän toimitusajan.

Varmistaaksemme toimitustäsmällisyyden käytämme parasta saatavilla olevaa valmistusautomaatioteknologiaa ja valmistuslaitteistoja ja koneita kuten myös varastoarvojen tarkkaa seurantaa ja koneiden ennakoivaa huoltoa.
Kaikki nämä tekijät tarvitaan joustavan ja nopean valmistusmallin toteuttamiseksi.

Alihankintaketjun rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin tekijöihin:

  • tehokas ja riittävä kapasiteetti
  • laaduntuottokyky
  • lyhyet asetusajat
  • joustavuus muuttuvissa tilanteissa
  • alhainen huoltotarve
  • ympäristönäkökohdat

Ympäristötavoitteitamme ovat:

  • Jätteen vähentäminen käyttämällä uudelleenkäytettäviä pakkausmateriaaleja sekä tehokkaalla jätteiden lajittelulla
  • Käytettyjen kalusteiden tehokas kierrätys
  • Energiakäytön minimointi sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen

 

 

Kuljetus ja pakkaukset

Käytämme tuotantomateriaalin kuljetuksissa ja varastoinnissa uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä ratkaisuja (lavoja, lavakauluksia, kulmasuojia, lämpömuovautuvia laatikoita, rullakoita). Näitä kuljetus ja varastointimateriaaleja palautetaan komponentti ja raaka-ainetoimittajille ja yhteistyökumppaneille. Materiaali ja komponenttipakkauksia käytetään uudelleen tuotteiden pakkaamisessa ja lastauksessa aina kun mahdollista.

Kaikki pakkausmateriaalimme on kierrätettävissä joko materiaalina tai energialähteenä. Pakkausmateriaalia käytetään tehokkaasti ottaen huomioon kuljetusmatka ja –tapa. Kuljetusreitit optimoidaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja ympäristöystävällisiksi. Huollamme ja uusimme kuljetuskalustoamme säännöllisesti. Meille on tärkeää, että kuljettajillamme on ympäristömyönteiset ajotavat. Seuraamme polttoainekulutusta, jotta kuljetuskalustoamme käytettäisiin mahdollisimman vähäpäästöisenä.

Lakisääteisen pakkausjätteiden tuottajavastuun Martela on hoitanut jo vuodesta 1998 alkaen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n (ent. Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) kautta Suomessa ja FTI Förpacknings & Tidnings Insamlingenin kautta Ruotsissa

Jätteiden lajittelu

Kaikissa logistiikkakeskuksissamme, joissa paikalliset kierrätysjärjestelmät on käytettävissä, jäte lajitellaan puu, energia, pahvi, metalli ja muovijätteisiin. Lisäksi kerätään erikseen tietoturvamateriaalia, sekajätettä sekä vaarallista jätettä.

Energian käyttö

Energiankäyttö ei ole olennainen tekijä Martelan prosesseissa. Energiaa käytetään lähinnä kiinteistöjen lämmitykseen. Sähköenergiaa käytetään lähinnä valaistukseen, ilmanvaihtoon ja tuotantolaitteiden käyttövoimana.

Share this page