Country

Tärkeimmät raaka-aineet

 

Puupohjaiset materiaalit

Tuotteidemme tärkein materiaali on puupohjaiset levyt; lastulevyt, MDF, vaneri ja huokoinen kuitulevy. Vuoden 2015 alusta alkaen käyttämämme lastulevymateriaalit ovat täyttäneet formaldehydipitoisuudelle asetetun vaatimuksen E0,5 (max 0.06 mg formaldehydiä emittoituu kuutiometriin ilmaa tai 4 mg formaldehydiä lisätään100 g:aan absoluuttisen kuivaa lastulevyä). Käytämme vastuullisesti kasvatetuista metsistä tuotettua puuta emmekä käytä harvinaisia puulajeja.

Asiakastilauksesta riippuen puulevyt pinnoitetaan melamiinilla, laminaatilla tai viilulla.  Kaikki viilutetut tasopinnat käsitellään vesiohenteisilla ja UV-kovetteisilla lakoilla. Muotopuristeissa siirrytään mahdollisuuksien mukaan katalyyttilakasta vesiohenteisiin lakkoihin. Verhoilussa käytämme vesiohenteista, lämpömuovautuvaa liimaa sekä kokoonpanossa PVAc –liimaa.

 

Metallit

Tuotteemme sisältävät yleisesti huonekaluteollisuuden käyttämiä metalleja, kuten terästä ja alumiinia. Metallien pintakäsittelyssä käytetään epoksipohjaisia pintakäsittelyaineita sekä elektrolyyttisesti kiinnittyviä pinnoitteita. Epoksimaali sulavat ja verkottuvat korkeissa lämpötiloissa muodostaen suojaavan maalipinnan. Kromiyhdisteet puolestaan pelkistyvät metallikappaleen pinnalle elektrolyysiprosessissa, jossa käytetään yhä useammin ympäristöystävällisellä kolmearvoisella kromilla.

 

 

Muovit

Muovimateriaaleina käytämme polyamidia, polypropyleeniä, polystyreeniä, ABS-muovia ja polyuretaania turvataksemme muovimateriaalin kierrättämisen tai  käyttämisen energian lähteenä, kun tuotteemme on elinkaarensa lopussa. Täyttääksemme ympäristö ja asiakastarpeen vakiotuotteemme ja käyttämämme pakkausmateriaalit eivät enää sisällä PVC muoveja.

 

Verhoilumateriaalit ja pehmusteet

Asiakkaamme voivat valita verhoilumateriaalin laajasta materiaalivalikoimasta käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. Usein käytetyt verhoilumateriaalit ovat villaa tai villasekoitetta. Kun asiakastarve vaatii veden ja kemikaalikestävyyttä voidaan käyttää myös vinyylikankaita (PVC). Käytämme verhoilussa vesipohjaisia liimoja. Pehmusteina käytämme PUR ja polyeteenimuoveja.