Country

BETTER FUTURE BY INSPIRING SPACES

Martela on sitoutunut vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Vastuullisuus on tärkeä osa arvojamme, toimintastrategiaamme ja jokapäiväistä työtämme organisaation kaikilla tasoilla. Meille tämä tarkoittaa avoimuutta, kestävää liiketoimintaa, ympäristön arvostamista, elinkaariajattelua ja käyttäjälähtöisyyttä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa, tilojen ja tuotteiden käyttöikää pidentäviä palveluita, sitoutumista kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin sekä niin omasta henkilöstöstä kuin sidosryhmistä huolehtimista.

Näemme vastuullisuuden Inspiring Spaces -lupauksemme kautta: intohimo innovaatioihin, joiden avulla pystymme rakentamaan asiakkaillemme yhä inspiroivempia toimitiloja, auttaa meitä rakentamaan parempaa huomista jokaiselle. Tuottavuutta, työn tehokkuutta ja työviihtyvyyttä parantavat ratkaisumme edistävät vastuullista toimintaa niin yksilö- kuin yritystasolla.

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN

Yritysvastuu tarkoittaa sitä, että kannamme vastuumme siitä, miten Martela vaikuttaa ympärillään olevaan yhteisöön, ympäristöön ja sidosryhmiimme. Martela kantaa vastuu tuotteen koko elinkaaresta tuotteen suunnittelusta ja tuotantoketjusta tuotantoon ja asiakaspalveluun, käytön aikaiseen huoltopalvelusta aina kierrätykseen, kun asiakkaan käyttötarve loppuu. Kierrätyksessä pyrimme ennen kaikkea antamaan huonekalulle uuden elämän.

Yritysvastuun johtaminen on normaalia jokapäiväistä elämää. Vastuullisuus on osa Martelan arvoja, toimintaperiaatteita ja strategiaa. Noudatamme kaikkia toimintaamme liittyviä lakeja ja säädöksiä kaikissa toiminnoissamme. Huomioimme myös kansainväliset sopimukset ja sitoumukset sekä toimintaamme sovellettavissa olevat suositukset. Martela on sitoutunut edistämään seuraavia kansainväliset sitoumuksia:

Olemme lisäksi määritelleet erillisiä johtamisperiaatteita ohjaamaan vastuullisuustyötämme ja tärkein ohjeistus on vastuullisen liiketavan periaatteemme (pdf)

Global Compact sitoumuksemme uusimme vuosittain YK:lle lähetettävällä Communication On Progress (pdf) kirjeellä, joka viittaa vastuullisuusraporttiimme saavutustemme todentamiseksi. COP löytyy myös YK Global Compact nettisivustolla.

TALOUDELLINEN VASTUU

Taloudellinen vastuu tarkoittaa Martelassa tavoitteiden, toimintojen ja taloudellisten hyötyjen avointa kommunikointia sidosryhmille. Taloudellinen vastuu kattaa toimintaamme liittyvän lainsäädännön ja virallisten vaatimusten, sekä pörssisääntöjen noudattamisen. Raportoimme talousasioista vastuullisesti ja avoimesti sekä verkossa, että vuosikertomuksessa.
 

Vuodesta 2011 lähtien olemme julkaisseet myös Global Reporting Initiative (GRI) –mallin mukaisen vastuullisuusraportin: 


Tilinpäätökset  ja avainluvut löytyvät vuosikertomuksistamme.


Vastuullisuus on tärkeässä roolissa myös toimitusketjujemme hallinnassa. Tätä näkökohtaa ohjeistaaksemme olemme luoneet periaatteet, jotka käymme läpi avaintoimittajiemme kanssa.

SOSIAALINEN VASTUU

Hyvä työpaikka on tärkeä asia meille kaikille - se on osa sosiaalista vastuutamme.
Noudatamme työpaikallamme ILO:n yleissopimuksia työntekijöiden oikeuksista, kunnioitamme työsuhteissamme kansainvälisiä työntekijöiden oikeuksia, ja odotamme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme. Arvostamme tasa-arvoa, eikä työyhteisössämme suvaita syrjintää. Nämä periaatteet on dokumentoitu henkilöstöpolitiikkaamme (pdf).

Sosiaalinen vastuu koskee myös asiakkaittemme työntekijöiden hyvinvoinnin. Sisustussuunnittelu ja etenkin käyttäjänäkökulman huomioiminen siinä vaikuttaa suuresti työtyytyväisyyteen. Martela on ylpeä voidessaan auttaa asiakkaitaan heidän loputtomassa pyrkimyksessään kohti parempaa sisustusta. Lue lisää lisääntyvästä työtyytyväisyydestä sisustussuunnittelun kautta asiakaskohteessamme.

Lue lisää muista sosiaalisen vastuun näkökohdistamme.

YMPÄRISTÖVASTUU

Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia pienentää ympäristövaikutuksiamme. Noudatamme soveltuvia ympäristösäädöksiä ja edistämme luonnonsuojelua. Ympäristöasioissa kiinnitämme huomiota materiaaleihin, energiaan, päästöihin, jätteeseen ja kierrätyspalveluihin – niin omassa toimintaympäristössämme kuin myös asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme kanssa. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja ja tuotteita mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksilla.

Lue lisää miten Martela vähentää ympäristövaikutuksia omissa prosesseissamme ja miten me autamme asiakkaitamme vähentämään heidän ympäristövaikutuksiaan: 

Ympäristösertifikaatit

Martelalle on myönnetty riippumattoman osapuolen ISO 14001 sertifikaatti ja tärkeimmät ympäristöperiaatteemme on julkaistu ympäristöpolitiikassamme (pdf).

Martelalla on kaksi itsenäisesti sertifioitua Ympäristöjärjestelmää; yksi Martela Oyj:llä (Nummela ja Pitäjänmäki, Suomi), Martela Ab:lla (Bodafors, Ruotsi) ja Martela Sp. z o.o: lla (Pieaseczno ja Varsova, Puola) sekä toinen Kidex Oy:llä (Kitee, Suomi).

Möbelfakta ja Joutsenmerkki

Möbelfakta on Ruotsin huonekaluteollisuuden luoma merkintä huonekaluille, jotka täyttävät korkeat laatu- ympäristö- ja sosiaalisen vaastuun vaatimukset. Merkki perustuu Eurooppalaisiin laatu- ja ympäristövaatimuksiin sekä kansainvälisiin vaatimuksiin sosiaalisesta vastuusta. Möbelfakta päivittää jatkuvasti vaatimuksia kansainvälisten vaatimusten edetessä.

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Joutsenmerkin käyttöoikeuden myöntää ja valvoo jokaisella markkina-alueella voittoa tuottamaton osapuoli. Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun eli huomioivat tuotteiden raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle.

Martelan merkittävät tuotteet on merkitty Ruotsin ja Norjan markkinoilla Möbelfakta ja Joutsenmerkeillä. Lue lisää www.mobelfakta.se ja www.svanen.se.  

Sidosryhmäyhteistyö

Parantaaksemme toimintaamme tarvitsemme ideoita, vinkkejä ja vihjeitä mahdollisista kehityskohteistamme. Kaikki palaute on meille tärkeää ja arvostamme kaikkia yhteydenottoja myös vastuullisuusasioiden puutteisiin liittyvissä asioissa. Voit lähettää meille viestiä esimerkiksi sähköpostiosoitteeseemme responsibility@martela.com. Mikäli haluat kehittää seuraavan vastuullisuusraporttimme sisältöä, voit vastata GRI raportointimalliin perustuvaan kyselyymme oheisen linkin kautta:

Martelan sidosryhmäyhteistyö

Share this page