Monitilatoimistossa työntekijät voivat vapaasti valita työskentelyalueen työtehtävän mukaan. Tarkoituksenmukaiset tilat parantavat viihtyvyyttä ja tuovat lisää tehokkuutta tekemiseen.

Käyttäjälähtöisyys korostuu uusien tilojen suunnittelussa. Tilojen suunnittelu aloitetaan aina tutkimalla yritystä ja sen työntekijöitä. Huolella tehty työympäristösuunnittelu tukee yrityksen strategiaa ja prosesseja, sekä auttaa muutosprosesseissa.

- Henkilö voi aloittaa työpäivänsä vastaamalla sähköposteihin, jonka jälkeen pidetään oman porukan kesken palaveria, iltapäivällä vuorossa voi olla virtuaalipalavereja tai puhelinsoittoja, keskittymistä vaativaa kirjoittamista tai vaikka asiakaskäyntejä. Työntekijät voivat itse suunnitella työpäivänsä ja tapansa tehdä töitä. Heillä on monitilatoimistossa aina käytössään eri tehtäviin soveltuvat tilat, sanoo Martelan suunnittelupalvelupäällikkö Arja-Liisa Kaasinen.

Moni luopuu nimetystä työpisteestä, mutta tilalle saa jopa kymmeniä uusia vaihtoehtoja. Valittavana voi olla ryhmätyötilaa, yksittäisiä työpisteitä, hiljaista tilaa, varattavaa ja ei-varattavaa neuvottelutilaa, omia tiloja virtuaalipalavereille tai vaikkapa äänieristettyjä puhelinkoppeja.

Katso videolta miten innovaatiot ja teknologia vaikuttavat työhyvinvointiin

Monitilatoimistossa tilan käyttö tehostuu samalla, kun tilojen ja kalusteiden käyttöaste nousee. Martelan oma pääkonttori Helsingin Pitäjänmäellä muuntui monitilatoimistoksi kaksi vuotta takaperin, jonka seurauksena tilantarve väheni 20 prosentilla.

- Vuorovaikutus eri osastojen välillä on lisääntynyt selvästi, kun tarjolla on monenlaisia epämuodollisia kohtaamistiloja. Ihmiset ovat olleet tyytyväisiä uudistukseen, kertoo Martelan suunnittelupalvelupäällikkö Arja-Liisa Kaasinen.

Tarkoituksenmukaiset tilat ja kalusteet ovat tärkeä osa työhyvinvointia. Kun tapa tehdä työtä muuttuu, se asettaa omat haasteensa työympäristölle.

- Työympäristöä tulisikin seurata ja suhtautua aktiivisesti muuttuviin tarpeisiin. Hyvä ja toimiva työympäristö pitäisi nähdä investointina mutta myös voimavarana. Esimerkiksi omissa tiloissamme on jo kahden vuoden aikana havaittu uudistustarpeita ja käyttäjätutkimuksen mukaisesti tiloissamme on nyt käynnistynyt uudistamissuunnittelu. Tällä hetkellä tarvitsemme lisää pieniä yhden-kahden hengen neuvottelu- sekä ryhmätyötiloja, Kaasinen kertoo.

Monitilatoimistoon siirtyminen on usein osa isompaa muutosta, johon henkilöstö pitää ottaa mukaan alusta pitäen.

- On muistettava, että muutokset eivät koske vain uusia kalusteita, vaan siihen usein liittyy työn tekemisen muutoksia kuten etätyöpolitiikkaa, yhteisten pelisääntöjen luomista tai vaikka työntekijöiden opastamista, Kaasinen sanoo.

Yritys vaikuttaa osaltaan työympäristön kautta työhyvinvointiin, mutta viime kädessä vastuu on yksilöillä itsellään. Älykkäät tila- ja kalusteratkaisut eivät hyödytä, jos työntekijä ei niitä käytä.

 

Artikkeli: Ricondia / Toni Suuronen 4.9.2014

Share this page