Haastattelimme Workplace Development -tiimin uutta vahvistusta, Miia Leppästä, jolla oli haastattelussa kahdeksan päivän Martela-kokemus takana. Miian tiimi tutkii, mitä toimistomaailmassa tapahtuu ja auttaa yrityksiä työympäristön muutostilanteissa; toimiston nykytilan arvioimisessa sekä muutostarpeiden ja -tavoitteiden määrittelyssä.
 

Kerro vähän taustastasi ja mikä sai innostumaan Martelasta.

Keskityin aikaisemmassa roolissani Sitralla ihmisten vuorovaikutuksen ja päätöksenteon ymmärtämiseen ja miten tätä ymmärrystä hyödynnetään fasilitoitaessa. Olen myös Aalto-yliopistossa tukenut opetuksen kehittämistä. Martelalla pääsen suoremmin ja nopeammin näkemään työni tuloksen käytännössä. Olen koulutukseltani sekä kasvatustieteilijä että palvelumuotoilija – ja koen, että pystyn uudessa roolissani hyödyntämään taustaani monipuolisesti. Martela on mielenkiintoisessa vaiheessa – täällä tapahtuu paljon tällä hetkellä: uusien tuotteiden ja palvelujen lisäksi mm. yrityksen arvot ja brändi on uudistettu. Työnantajan arvojen merkitys kasvaa ja Martelan arvoihin on helppo samaistua. Yrittäjäperheen lapsena myös Martelan perheyritystausta kiehtoi.
 

Mitkä ovat ensiajatuksesi roolistasi ja työkavereistasi?

Tänne on ollut helppo tulla uutena – ihmiset ovat ottaneet erittäin hyvin vastaan. Ihan ensimmäinen kokemukseni oli tämän vuoden kick-offista, josta jäi erityisesti mieleen johdon avoimet ja kannustavat puheenvuorot ja hyvä fiilis.

Olen Martelalla ensimmäistä kertaa monitilatoimistossa ja miettinyt mitä se tuo mukanaan. Psykologisesta turvallisuudentunteesta puhutaan tällä hetkellä paljon – meidän kontekstissa on mielenkiintoinen ajatus, miten sitä tuetaan tilasuunnittelulla. Tiloilla on tärkeä vaikutus siihen, että jokainen löytää itselleen erilaisiin tehtäviin sopivat tilat. Tilat vaikuttavat henkilöstökokemukseen ja ohjaavat vuorovaikutusta työpaikoilla. Henkilökohtaiset tarpeet ja mahdollisuus tehdä tiimityötä pitää olla balanssissa. Tavoitteenani on luoda turvallisuuden tunnetta myös työpajoihin, jotta aito käyttäjien kokemus tulee kuulluksi. Fasilitoijalla on tässä iso rooli.
 

Lämpimästi tervetuloa Martelaan, Miia!

Share this page