Martela on julkaissut uusimman vastuullisuusraportin uuden GRI-standardin mukaisesti. ”Vastuullisuus näkyy sekä asiakkaidemme työ- ja oppimisympäristöjen kehittämisessä että oman toimintamme vastuullisuudessa. Martela on sitoutunut Global Compactin kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristön suojelemista ja korruption ehkäisemistä”, Martela Oyj:n toimitusjohtaja Matti Rantaniemi kertoo. ”Hankintaketjun vastuullisuus on toimintamme kannalta olennaisimpia asioita. Päivitimme omia ohjeistuksiamme ja jalkautimme ohjeet tavarantoimittajillemme suunnatun kyselyn avulla”, lisää Ville Taipale, VP, Customer Supply Management, joka vastaa konsernin vastuullisuusasioista.

Martela Lifecycle® -mallin avulla toteutetut käyttäjäläheiset työ- ja oppimisympäristöt lisäävät työn tehokkuutta ja luovat hyvinvointia työyhteisölle huomioiden vastuullisuuden elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Todelliseen tarpeeseen perustuvalla suunnittelulla vältetään turhaa ympäristön kuormittamista ja materiaalien käyttöä. Käytettävät kalusteet valitaan aina parhaiten työn tekemiseen soveltuviksi, kestäviksi ja muotoilultaan ajattomiksi. Ylläpitopalveluiden ansiosta tilan elinkaaresta saadaan mahdollisimman pitkä, kalusteiden kunto pysyy hyvänä ja tilat ovat aina optimaaliset vastaamaan asiakkaan muuttuvia tarpeita. Tarpeettomat kalusteet kierrätetään ja kunnostetaan tarvittaessa.


Tutustu Martelan vuoden 2018 vastuullisuusraporttiin täällä!
Lue lisää vastuullisuudestamme!

Share this page