Blogi: Jere Syvänne, Business Manager, Martela

Irti kiinteästä työpisteestä, kiinni digitaalisiin alustoihin – kuulostaako tutulta? Tietotyön kehittyminen on laajentanut käsitteen ’työympäristö’ merkitystä: tietyn paikan sijaan kyse on useiden fyysisten, digitaalisten ja sosiaalisten ympäristöjen ekosysteemistä.

Uuden laajemman ajattelutavan myötä sekä fyysiset että digitaaliset työympäristöt voidaan mieltää työn tekemisen alustoiksi, joiden kaikkien yhteinen tehtävä on tukea informaation tehokasta käsittelyä ja luovaa jalostamista. Esimerkiksi ketteryyden kannalta on aivan olennaista, että työympäristö tukee spontaaneja kohtaamisia ja poistaa hidastavia raja-aitoja.
 

Löydä ja korjaa ekosysteemin heikot lenkit

Fyysisestä tilasta ja kalusteista, digitaalisista työkaluista ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta rakentuva ekosysteemi on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Puutteet tai jäykkyydet millä tahansa työympäristön osa-alueella horjuttavat sekä tietotyön tuottavuutta että henkilöstön hyvinvointia.

Ylivoimaisesti tärkein työympäristöjen suunnittelua ohjaava periaate on kokonaisuuden toimivuus. Se onkin helpommin sanottu kuin tehty.

Työympäristö on lukuisten perinteisesti erillisinä käsiteltyjen osien summa. Kullakin näistä osista on eri omistajat ja toisistaan poikkeavat tavoitteet. Esimerkiksi työryhmäohjelmistot ovat useimmiten IT-osaston vastuulla, tilat ja kalusteet hallintojohtajan näpeissä, henkilöstön hyvinvointi taas HR-johdon agendalla.

Koko työympäristön haltuun ottaminen ja kokonaisuuden johtaminen edellyttävät kattotason perspektiiviä. Ratkaisuksi tarvitaan työympäristöstrategia, jossa linjataan millaista ekosysteemiä tavoitellaan ja miten siihen päästään. Lisäksi on tärkeää määritellä, miten onnistumista mitataan ja ympäristöä optimoidaan.


Työympäristö on työkalu johtamiseen ja muutoksiin

Työympäristöstrategia on keino tehdä työympäristöstä johtamisen työkalu. Kun lukuisat osa-alueet yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, ympäristön käyttäytymistä ohjaava vaikutus tehostuu. Tavoiteltua vaikutusta voidaan samalla aiempaa selkeämmin seurata ja suunnata.

Työympäristöllä on yrityksen strategiaa toteuttava tehtävä, jonka etenemiselle voidaan asettaa konkreettisia tavoitteita. Ajatelkaa, mikä muutos; ennen mietittiin mistä edullisesti saataisiin toimisto ja sinne kalusteet!

Strategisen ajattelun myötä myös työympäristöön liittyvät vastuut muuttuvat. Työympäristöön liittyvät asiat kiinnostavat johtoryhmiä aivan uudella tavalla, kun kyse ei olekaan pelkästään kustannusten optimoinnista vaan tavasta ohjata organisaation kulttuuria, tuottavuutta ja luovuutta.

Lisäbonuksena työympäristöstrategia valmistelee organisaatioita myös tuleville muutoksille. Valmiiksi yhteen nivotut palaset mahdollistavat kokonaisuuden joustavan ja tasapainoisen kehittämisen. Optimoi sinäkin kokonaisuutta, älä sen osasia.

 

Lue aiheesta lisää:

Työympäristö muuttuvan johtajuuden keskiössä (seminaari)
Työympäristöjen trendit
Työympäristö palveluna
Englanninkielinen blogimme

Jos haluat kuulla lisää, ota meihin yhteyttä

 

Share this page