Country

Blogi: Eerikki Mikkola, Offering Manager, Martela

Ennustaminen on poikkeuksellisen haastava laji. Esimerkiksi työn tekemisen tavat muuttuvat nyt niin kovalla vauhdilla, että aiheeseen perehtyneet tutkijatkin ovat yksimielisiä lähinnä muutosvauhdin kiihtymisestä.

Tämän päivän monitilatoimistot eroavat radikaalisti vain muutaman vuoden takaisista avokonttoreista, puhumattakaan aikanaan yleisistä huonelabyrinteistä. Niin helppoa kuin jo tapahtuneen muutoksen arviointi onkin, kuka meistä olisi osannut nähdä ennalta, mihin suuntaan muutos tulee etenemään?

Toimitilat on perinteisesti suunniteltu kestämään esimerkiksi viisi tai seitsemän vuotta, jopa yli. Nyt vaikkapa vain neljäksi vuodeksi lukittavilla spekseillä toimittaisiin siis vielä vuonna 2022. Tuollaisen aikavälin ennusteita ei tämän päivän muutostahdin keskellä tehdä kuin arvaamalla.

Kun ennustaminen vaikeutuu liikaa, siitä kannattaa luopua. Muutetaan toimintamallia: ei ajatella tilojen suunnittelua ja toteuttamista enää projekteina, vaan jatkuvana prosessina.

 

 

Jos työympäristön kaikkine kalusteineen voisi hankkia palveluna, miksi kukaan enää ostaisi kalusteita?

Palvelumallissa ennusteet voi unohtaa, ja kaikki tarmo voidaan keskittää siihen, millainen työympäristö vastaa organisaation tarpeisiin parhaiten juuri nyt. Kun monimuotoistuva hybridityö vaatii muutoksia, niitä voidaan joustavasti tehdä.

Työympäristö palveluna -kokonaispakettiin voi sisältyä esimerkiksi työympäristön suunnittelu, kalusteet, käytön mittaaminen, muutosten tekeminen ja vaikkapa työtapojen kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa. Palvelutasoja on luonnollisesti erilaisia, ja hinnoittelu mallia euroa per aikajakso ja työntekijä tai muutoin arvoperusteisesti.

Olennaista on mm. analysoida jatkuvasti sekä käyttöastetta että käyttökokemusta: minkä verran, milloin ja miten eri tiloja käytetään, millaisiksi ne koetaan ja miten niissä viihdytään. Muutoksia tehdään sitten ketterästi sitä mukaa, kun ne koetaan tarpeellisiksi.

 

 

Työympäristön jatkuvassa optimoinnissa etsitään ja toteutetaan ne kehityskohteet – ehkä pienetkin – joilla on suurin vaikutus työhyvinvointiin ja työn tekemiseen.

 

Esimerkiksi kalusteita ei itsetarkoituksellisesti vaihdeta, vaan muutetaan vaikkapa tilan pohjaratkaisua uusimatta yhtään tuolia tai pöytää. Jos kalusteita jää tarpeettomaksi, ne saadaan joustavasti uuteen käyttöön esimerkiksi oman Martela Outletimme kautta, Waste Nothing –ajattelumme mukaisesti.

Kun työympäristöjä opitaan kunnolla hyödyntämään modernin osallistavan johtamisen välineenä, nopea muutossykli on ehdoton edellytys. Palvelumallin ansiosta tilahankkeet lakkaavat olemasta massiivisia ja hitaita: kyse on tiedolla johtamisesta, organisaation tarpeiden kuuntelusta ja tilojen jatkuvasta päivittämisestä.

Työympäristö palveluna -mallin (WaaS, Workplace as a Service) ansiosta työympäristö on parhaimmillaan aina, eikä vain heti muutosten jälkeen.

 

Lisää kiinnostavia artikkeleita

Miten työn tuottavuutta parannetaan?
Työympäristö palveluna (uutinen)
Työympäristö on johtamisen väline
Working environment as a management tool
 

Share this page