Country

Työympäristöasiantuntija Eeva Terävä kehittää tämän päivän työympäristöjä, jotka tukevat tuottavuutta ja hyvinvointia. Hän auttaa myös asiakkaitamme muutosjohtamisessa rautaisella ammattitaidollaan. Martelaan Eeva tuli elokuussa 2016.

Kysyimme häneltä seitsemän työympäristöihin liittyvää kysymystä. Hänen vastaustensa kautta kuulemme työympäristöjen viimeisistä trendeistä.

1. Mitkä ovat suurimmat muutokset työympäristöissä viimeisen viiden vuoden aikana?

Suurin muutos työpaikoilla on tapahtunut tavassa tehdä työtä. Kannettavat tietokoneet ja muut mobiililaitteet ovat nykyään missä tahansa toimistossa pikemminkin sääntö kuin poikkeus, ja jo viisi vuotta sitten varmasti suurimmalla osalla toimistotyöntekijöistä olisi ollut mahdollisuus paikasta riippumattomaan ja paperittomaan työhön. Silloin lähes kukaan ei kuitenkaan ollut kuullutkaan työn mukaan joustavasta monitilatoimistosta, vaan toimistot olivat lähes yksinomaan tavallisia avokonttoreita tai huonetoimistoja.

Tänä päivänä yhä useampi viettää työpäivänsä monitilatoimistossa, ja vielä useampi on vähintäänkin kuullut tästä työn tekemisen tavat mullistavasta uutuudesta. Olen huomannut, että vaikka termi monitilatoimisto ei ehkä ole kovin hyvin saavuttanut paikkaansa ihmisten sanavarastossa, ovat monet kuitenkin tajunneet työskentelevänsä jotenkin erilaisessa toimistossa kuin ennen tai vähintäänkin kuulleet jostain tutusta, ”jolla ei ole omaa työpöytää” tai ”joka joutuu menemään koppiin hoitamaan puhelunsa”. Vaikka monitilatoimistoon liittyy paljon ennakkoluuloja, ovat sen hyödyt kiistattomia perinteisiin toimistomuotoihin verrattuna.

2. Miten hyvin yrityksissä osataan hyödyntää uudenlaisia työympäristöjä?


Kuten sanottu, on yhä useampi tietoinen siitä, että toimisto voi olla muutakin kuin pelkkä loppumaton rivistö pöytiä ja tuoleja. Monissa yrityksissä ollaan jo vuosia tehty töitä monitilatoimistoissa, kun taas osa heräilee asiaan vasta nyt. Välillä törmään kuitenkin tilanteeseen, jossa yritys on tehnyt valtavan toimistoremontin, eivätkä he ole kuulleetkaan monitilatoimiston mahdollisuudesta.

Minusta tässä suuri vastuu on suunnittelijoilla, joiden pitäisi pystyä tarjoamaan entistä monipuolisempia ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä toimistoratkaisuja. Ei riitä, että sisustussuunnittelija käy heilumassa mittanauhan kanssa tyhjässä toimistossa ja istahtaa sen jälkeen piirustuspöydän ääreen suunnittelemaan samanlaista toimistoa kuin aina ennenkin. Nykyaikainen suunnittelija ymmärtää toimistossa tehtävää työtä ja kuuntelee sen käyttäjiä.

3. Mitkä ovat työympäristöjen suurimmat haasteet tällä hetkellä?

Uskoakseni suurimmat työympäristöjen haasteet liittyvät tällä hetkellä työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Kukaan ei ole voinut välttyä kuulemasta uutisia tutkimustuloksista, joiden mukaan istumatyö on yksi suurimmista uhista terveydellemme. Myös työrauhaan ja jaksamiseen liittyvät aiheet ovat puhuttaneet jo vuosia.

Kunnollisella toimistosuunnittelulla näihinkin haasteisiin löydetään ratkaisuja. Hyvin suunnitellussa monitilatoimistossa työskentelevät liikkuvat enemmän ja ovat päivän aikana monipuolisemmissa työasennoissa kuin perinteisten avo- ja huonetoimistojen väki. Myös työrauha ja oman työn hallinta lisääntyy, kun työntekijä voi esimerkiksi keskittymistä vaativan työtehtävän ajaksi vetäytyä hiljaiseen tilaan. Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat suoraan myös työn tuottavuuteen.

4. Mitkä ovat avotoimistojen ja monitilatoimistojen merkittävimmät erot?

Avotoimisto ja monitilatoimisto saattavat päällisin puolin näyttää hyvin samankaltaiselta, mutta tarkemmin katsottuna erot ovat huimat. Periaatteessa minkä tahansa avotoimiston voisi jo ihan pienin muutoksin muuttaa monitilatoimistoksi esimerkiksi puhelinkoppeja, vetäytymistiloja ja hiljaisia tiloja lisäämällä. Pienen mietinnän jälkeen monessa avotoimistossa myös huomataan, että liikkuvan työn vuoksi kaikki työntekijät eivät tarvitse omaa työpistettä kuin murto-osan työajastaan. Omista työpisteistä luopuminen ei ole monitilatoimistossa itsetarkoitus, mutta jos työn luonne sallii, voidaan monitilaratkaisun avulla säästää huomattava osa tilakustannuksista avotoimistoon verrattuna. Säästettyyn tilaan voidaan myös rakentaa esimerkiksi uusia neuvotteluhuoneita tai mukavia oleskelualueita, joita monessa toimistossa kaivataan enemmän.

 

5. Miten käyttäjälähtöisyys voidaan parhaiten toteuttaa työympäristöissä?

Käyttäjälähtöisyys on toimivan monitilatoimiston suunnittelun kulmakivi. Monitilatoimisto suunnitellaan aina siellä tehtävän työn mukaan ja jos suunnittelija ei ymmärrä kohteessa tehtävää työtä, saattaa lopputulos jäädä valjuksi. Tilan tulevia käyttäjiä kuuntelemalla voidaan varmistua siitä, että monitilatoimistoon saadaan varmasti kaikki kyseisessä yrityksessä tarvittavat tilat.

On myös tärkeää, että kaikki työntekijät saavat äänensä kuuluviin. Suurissa toimistoissa on usein järkevää kerätä käyttäjätietoa systemaattisesti esimerkiksi sähköisen kyselylomakkeen ja työpajojen avulla, kun taas pienemmissä toimistoissa saatetaan tarvittava tieto saada muutaman avainhenkilön kautta.

Käyttäjälähtöisellä suunnittelulla varmistetaan myös se, että henkilöstö sitoutuu tulevaan muutokseen. Joissakin yrityksissä muutto uudenlaisiin tiloihin voi hoitua kuin huomaamatta, mutta välillä muutokset ovat niin suuria, että niiden käsittelyyn ja viestintään tarvitaan erillistä tukea.

6. Minkä inspiroi sinua työympäristössä?

Itselleni tärkeää on saada työskennellä visuaalisesti kauniissa työympäristössä, mutta aivan yhtä tärkeää on se, että saan itse säännellä omaa työrauhaani. Tyypillisen työpäivän aikana tehtäväni vaihtelevat ääripäästä toiseen - yhtenä hetkenä saatan kaivata työkavereiden ideointiapua ja seuraavana hetkenä taas täydellistä työrauhaa. Olen huono keskittymään avotoimiston hälinässä, mutta toisaalta en halua viettää koko työpäivääni eristyksissä muista. Sopiva sekoitus näitä molempia tuo minusta parhaat puolet esille.

7. Mikä toi sinut Martelaan töihin?

Martelaan minut toi yhteinen intohimo pysyä liikkeessä ja tehdä asiat aina hiukan paremmin kuin aiemmin. En voisi kuvitella itseäni suunnittelemassa  vuosi toisensa jälkeen samanlaisia toimistoja, vaan olen aidosti kiinnostunut siitä, mitä asiakkaamme tarvitsevat ja millainen työympäristö olisi heille paras. Martelassa on laaja kirjo asiantuntijoita, jotka tekevät yrityksestä edelläkävijän alallaan. Me emme valmista pelkkiä kalusteita, vaan kehitämme huippuporukalla kokonaisvaltaisesti parhaita työympäristöjä asiakkaillemme.

Share this page