Tieto ja Martela solmivat kaksivuotisen kalustuspalveluun liittyvän puitesopimuksen

Tieto Oyj ja Martela Oyj solmivat 15 Euroopan maata koskevan kalustuspalveluun liittyvän kaksivuotisen puitesopimuksen. Tieto kilpailutti toimitilojen kalustuspalvelutoimittajat syksyllä 2018 ja Martela valikoitui pääkumppaniksi. Martela on toimittanut kalusteita ja kalustuspalveluja Tiedolle jo 2000-luvun lopusta alkaen ja hyvä yhteistyö jatkuu näin myös tulevaisuudessa.

Tiedolla on pitkään tiedostettu hyvän työntekijäkokemuksen merkitys liiketoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on laajentaa monitilatoimistokonseptin hyödyntämistä, minkä ansiosta työntekijät voivat aina valita työtehtäväänsä optimaalisimman ympäristön. Työntekijäpalautteen mukaisesti tavoitteena on luoda tiloja, jotka rohkaisevat yhdessä luomiseen ja innovointiin. Monitoimitiloissa hyödynnetään 4C-ajattelua (Concentration, Collaboration, Communication, Chill-out), jonka mukaan työympäristössä on omat alueensa keskittymiseen, ryhmätyöhön, tiedonvaihtoon ja palautumiseen.

Puitesopimus mahdollistaa sekä päivittäiset kaluste- ja palveluhankinnat että suuremmat projektihankkeet. Tyypillisiä projekteja Tiedolla ovat suurimpien toimipisteiden kalustaminen eri maissa ja toimipisteen muutokset vastaamaan uusia muuttuneita tarpeita ja työskentelykonsepteja. Suunnittelussa onkin tärkeä huomioida eri maiden kulttuurierot ja erilaiset työskentelytavat. Projektit voivat sisältää joko nopeita kalustetoimituksia eri maihin tai laajempaa uusien toimitilojen määrittelytyötä, kuten sisustussuunnittelua, väri- ja materiaaliehdotuksia, vanhojen kalusteiden inventointia ja uudelleen käyttöä, uusien kalusteiden toimittamista ja ylimääräisten vanhojen kalusteiden kierrättämistä joko Martela Outletin kautta tai materiaalikierrätyksenä.

Martela toimii projekteissa usein pääkumppanina hyödyntäen asiantuntemustaan työympäristökehittämisen koko elinkaaresta sekä suurten toimitilojen kalustuksesta. Projekteja toteutetaan usein arkkitehtitoimiston kanssa, joka puolestaan vastaa toimipaikan kokonaissuunnittelusta sekä usein myös väri- ja materiaalisuunnittelusta. Toimivalla yhteistyöllä varmistetaan Tiedon kannalta optimaalinen lopputulos.

Lisätietoja:
Jarmo Laukka
Director, Customer Support, Martela Group
+358 10 345 5328
jarmo.laukka@martela.com

Tuomas Haikonen
Category Manager, Tieto Corporation
+358 40 706 2101
tuomas.haikonen@tieto.com


Kuva: Tieto

Share this page