”Ihmisen hyvinvoinnin ja luovuuden tukeminen on todellinen megatrendi. Tällä on suunnaton vaikutus johtamiseen. Ydinkysymys on, kuinka työympäristö voi maksimoida ihmisten kapasiteetin”, Martelan varatoimitusjohtaja Ari-Matti Purhonen toteaa.

Sateesta huolimatta Martelan ja HRM Partnersin yhteinen aamuseminaari keskiviikkona 8.6. houkutteli Martelatalolle lukuisia työympäristön ja johtajuuden tulevaisuudesta kiinnostuneita.

Martelan näkökulmasta työympäristö on suunnaton mahdollisuus.

”Työympäristön kehittäminen mahdollistaa säästöt tilojen järkevöittämisen ja lämmityskustannusten kautta. Kulujen leikkaaminen on kuitenkin helppoa, ja vaikeampaa on löytää tasapaino tuottavuuden, hyvinvoinnin ja säästöjen välille. Jos säästää liikaa, lyödään itseä korville”, Purhonen sanoo.

Parhaan työympäristön erottaa kyvystä tukea vuorovaikutusta.”

Purhonen muistuttaa, ettei toimivaa työympäristöä voi monistaa organisaatiosta toiseen.

”Työympäristön tulee perustua yrityksen ja ihmisten todellisille tarpeille. Tavallisesti työympäristön kehittämisessä on oikaistu tarpeiden määrittelyvaiheessa, vaikka juuri tähän tulisi panostaa.”

Nykyaikainen johtaja motivoi

Työelämän fundamentaalisista muutoksista huolimatta tarve johtajuudelle ja suunnannäyttämiselle ei poistu mihinkään”, HRM Partnersin johtaja Päivi Pentti analysoi johtajuuden murrosta.

Nykyinen työelämä edellyttää enemmissä määrin keskeltä johtamista. Omasta työhuoneesta on kuitenkin muodostunut aikojen saatossa arvostuksen ja vallan symboli.

”Kynnys muutokselle ja kehitykselle on korkea, sillä työympäristö on täynnä arvokysymyksiä ja symboliikkaa”, Purhonen toteaa.

Martelan suunnittelupalvelupäällikkö Arja-Liisa Kaasinen nostaa omassa puheenvuorossaan esille johtajuuden kulttuurimuutoksen.

”Eivät korkeakoulutetut asiantuntijat ja nuori sukupolvi odota, että johtaja kertoo missä istua ja mistä ovesta poistua työpäivän jälkeen. Vapaus valita oma työskentelytapa on nykyihmisille tärkeää. Työympäristö on ennen kaikkea johtamisen väline, jolla voidaan parantaa työssä viihtyvyyttä ja vuorovaikutusta.”

Johtajuuden muutoksen keskiössä on ihminen, minkä johdosta henkilöstönäkökulma tulisi huomioida kokonaisvaltaisesti yrityksen päätöksenteossa. Tämä asettaa myös vaatimuksia henkilöstöjohtajille.

”On erittäin tärkeää, että henkilöstöjohtajat osallistuvat ja tuovat näkemyksensä esille kaikessa johtoryhmän päätöksenteossa. Ihmiset toteuttavat yrityksen strategiaa, joten henkilöstöjohtamisen tulee olla vahvasti mukana strategiatyössä”, Martelan hr-johtaja Maija Kaski toteaa.

Työympäristö on suuri mahdollisuus

Martelatalolla siirryttiin monitilatoimistoon vuonna 2012.

”Muutoksen jälkeen vuorovaikutus lisääntyi, hierarkiat madaltuivat ja tiedonkulku helpottui. Työympäristömme ohjasi meidät pois status quosta, jossa esimerkiksi myynti ja markkinointi keskustelivat keskenään ainoastaan kokouksissa”, Purhonen taustoittaa.

Työympäristön merkitystä yrityksen toiminnalle ei ole sisäistetty vielä yleisesti.

”Esimerkiksi kohtaamispaikat ovat olennaisia tiedonkulun ja tehokkuuden parantamisessa. Eräskin asiakkaani totesi, että onhan meillä rappukäytävät”, toteaa Arja-Liisa Kaasinen.

Myös toisenlaisia esimerkkejä löytyy. Kaasinen kertoo Martelan asiakkaasta ja yhdeksän kertaa Suomen parhaimmiksi työpaikaksi valitun 3StepIt:n kautta.

”He haluavat luoda työpaikan, jossa ihmiset viihtyvät paremmin kuin kotonaan. Yritys kilpailee markkinoiden parhaista it-osaajista, ja työympäristö nähdään tärkeänä vetovoimatekijänä.”

Työympäristö välittää myös vahvasti yrityksen arvoja.

”Stora Enso halusi, että heidän työympäristönsä korostaisi inhimillisyyttä ja paikallisuutta. Työympäristön kautta arvot välittyvät päivittäin työntekijöille kuin asiakkaillekin”, Kaasinen kertoo.

 

#työympäristö #martela #bymartela #HRMPartners #LähiTapiola #Hartela #työhyvinvointi #johtajuus #työelämä

Seminaarissa kuultua

Seminaari herätti vilkasta kommentointia. Hartelan henkilöstöjohtaja Samppa Mäki-Patola koki päivän puheenvuorot työympäristön kehityksestä kiinnostavina.

”Monitilatoimisto on suuri kulttuurinmuutos. Se edustaa toimitilojen uutta renessanssia, jossa tilaratkaisut ja kalusteratkaisut tukevat yrityksen strategiaa ja toimintaa.”

LähiTapiolan HR-johtaja Sari Kuusela koki päivän antoisana.

”Mielestäni on oleellista pohtia, millaisen viestin työympäristö lähettää ja kuinka se ohjaa työnteossa ja johtamisessa. Mietimme omassa yrityksessämme parhaillaan työhyvinvointia ja tuottavuutta, ja oli erittäin kiinnostavaa kuulla työympäristön merkityksestä. Saimme ehdottomasti ajattelemisen aihetta.”

Share this page