Country

Blog: Minna Ahvenkoski, Director, Workplace Planning Services, Martela Ruotsi

Työympäristöt ovat murroksessa. Digitalisaation, uusien työtapojen ja yhä ketterämpien johtamismenetelmien ansiosta työympäristöillä on aiempaan verrattuna täysin uusi rooli: tämän päivän aktiiviset työtilat tarjoavat kaikkea sitä, mistä menneen ajan kabineteissa ja avokonttoreissa pystyttiin vain haaveilemaan.

Työympäristöt, joissa tilat huomioivat tarpeen niin vuorovaikutukseen, keskittymiseen, yhteistyöhön kuin palautumiseen luovat tietotyölle ihanteelliset puitteet kaikkiin työtehtäviin ja tilanteisiin.


Työympäristöt muuttuvat johtamisen välineiksi

Innovatiivisella suunnittelulla ja sensoreihin perustuvan tilankäytön seurannalla yritysjohtajat voivat ohjata työympäristöjen fiksua käyttöä. Lisäksi siten voidaan kannustaa tiimityöhön, tukea ideointia ja uusien innovaatioiden syntyä, lisätä tuottavuutta, säästää kustannuksia, edesauttaa työhyvinvointia ja parantaa työnantajamielikuvaa.

      

Muutos ei kuitenkaan koskaan tapahdu sormia napsauttamalla. Muutoksen johtamisessa on useita keskeisiä tekijöitä, jotka on syytä huomioida.

Tässä viisi vinkkiä työympäristön uudistamiseen.
 

1. Kokoa työryhmä yrityksesi eri osaajista

Strateginen näkemys työympäristöstä edellyttää kokonaisvaltaista näkökulmaa. On aika romuttaa siilot ja koota laaja-alainen sisäinen työryhmä. Ota siis mukaan jäseniä johtoryhmästä, henkilöstöhallinnosta, IT:stä, toimitiloista vastaavista, liiketoimintayksiköistä, markkinoinnista, taloushallinnosta – kaikkialta yrityksestäsi!

Työympäristöstrategiassa fyysiset ja digitaaliset työympäristöt yhdistyvät yhdeksi alustaksi, joka tukee tehokasta ja luovaa tiedonkulkua. Monitaitoinen ja erilaisista osaajista koottu työryhmä takaa riittävän laajan näkemyksen sekä sen, että muutos saadaan vietyä läpi vauhdikkaasti koko organisaatiossa.
 

2. Panosta sisäisiin resursseihin

Konsultit ovat erinomainen apu, mutta ulkopuolinen taho muutoksen ajurina on aina riski. Mitä tapahtuu, kun yrityksenne toimeksianto on päättynyt ja arvokkaat konsultit poistuvat paikalta kohti seuraavia asiakkaitaan?

On tärkeää ajatella työympäristön uudistusta jatkuvana prosessina, ei yksittäisenä projektina. Ratkaiseva tekijä uuden kulttuurin ja työskentelytapojen luomiselle on jatkuva työympäristön käytön seuraaminen ja optimointi.

Varmista, että sinulla on riittävät resurssit, joilla pidät muutoksen raiteillaan myös pitkällä aikavälillä ja läpi organisaatiosi kaikkien yksiköiden.
 

3. Sitouta työntekijäsi mahdollisimman aikaisin

Oletko koskaan ajatellut, miksi muutokset nähdään hyvin usein uhkina? Keskeinen syy on yllätyselementti, jota ihmisaivot on luontaisesti ohjelmoitu välttämään. Jotta vältät tämän negatiivisen reaktion, viesti ja kommunikoi muutoksesta enemmän kuin arvelet olevan tarpeen ja keskustele myös peloista sekä epäilyksistä positiivisten asioiden lisäksi.

Valtaosa ihmisistä todennäköisesti nauttii vapaudesta, joustavuudesta ja sosiaalisista vuorovaikutuksista aktiivisessa työympäristössä. Menestyksen avain on osallistaa työntekijät varhaisessa vaiheessa: ole vilpitön muutoksen tavoitteista ja kuuntele kaikkien toiveita, huolia ja ideoita.

 

4. Tee toimivat pelisäännöt

Työympäristö on juuri niin hyvä kuin se tapa, jolla sitä hyödynnetään. Työympäristön suunnittelu johtamisen välineenä edellyttää haluttujen muutoksien kääntämistä diaesityksistä käytännön pelisäännöiksi: miten käyttäydymme uusissa tiloissamme?

Vuorovaikutus, keskittyminen, yhteistyö ja palautuminen, kaikki nämä tarvitsevat omat sääntönsä. ”Esimerkiksi meillä Martelatalossa keskittymiseen varatussa työtilassa on lupa olla tervehtimättä työkaveria. Ja on sanomattakin selvää, että tämä sääntö koskee kaikkia, myös johtajia”.

 

5. Älä koskaan sano, että olet valmis

Ihannetilanteessa työympäristö on aina optimaalinen, mutta ei koskaan valmis.

Sensoreiden tuottamaa tietoa käyttöasteista ja työntekijöiden laadullista palautetta on analysoitava jatkuvasti tai säännöllisin väliajoin, ja tarvittavia muutoksia on toteutettava jatkuvasti.

Tietopohjainen työympäristön suunnittelu muuttaa toimitilat palveluksi työntekijöille. Jos tarvetta on enemmänkin äänieristetyille ja ilmastoiduille puhelinkopeille työpöytien jäädessä vähemmälle käytölle, on muutoksen tarve aivan itsestäänselvyys, mikäli vain olet virittynyt kuuntelemaan ja sopeutumaan.

Työympäristön uudelleen suunnittelu ei ole enää kalusteiden uusimista, se on kulttuurin luomista. Työympäristön näkeminen strategisena tekijä saattaa olla juuri se sysäys, minkä yrityksesi tarvitsee matkalla parempaan tuottavuuteen ja työhyvinvointiin.
 

Lisää kiinnostavia artikkeleita:

Tue vuorovaikutusta, saat oivalluksia!
Yhdessä suunniteltu on puoliksi tehty
Työympäristöstrategia, yrityksesi ratkaisevin linjaus


Ota yhteyttä


 

Share this page