Country

Blogi: Sirpa Vaarmala, Director, Education, Martela

"Pienelle koululaiselle tärkeintä on oppia lukemaan, laskemaan ja tulemaan toimeen toisten ihmisten kanssa", sanoi eräs opettajaystäväni. Tämä on erittäin hyvin tiivistetty. Opettajalla onkin aikamoinen tehtävä saada innokkaat ekaluokkalaiset noudattamaan yhteisiä sääntöjä, jotta asiat sujuvat ja tavoitteisiin päästään.

Ensimmäinen ja ehkä kaikkein tärkein varmistettava asia on turvallisuuden tunne. Kun lapset totuttelevat toisiinsa ja uuteen tilanteeseen, on otettava huomioon yhtä lailla aremmat pohtijat ja vilkkaat veijarit. Tehtävää helpottaa merkittävästi oppimisympäristö, joka on suunniteltu ja muokattu sellaiseksi, että erilaiset tarpeet tulevat huomatuiksi ja mahdollisimman helposti hallittaviksi.  

Kouluissa on huomattu, että pienetkin oppilaat osaavat käyttää hyväkseen monimuotoisia tiloja ja hakeutua intuitiivisesti itselleen sopivimpiin oppimispaikkoihin. Mitä isommista oppilaista on kyse, sitä enemmän tarvitaan tiloja, jotka antavat mahdollisuuden monimuotoiseen tekemiseen yksin ja ryhmässä, sekä omien taitojen kehittämiseen kullekin parhaiten luontuvalla tavalla.
 

Opetustilojen on taivuttava myös tulevaisuuden muutoksiin

Opettajan tehtävä on opettaa ja oppilaan oppia – nämä perusasiat eivät ole muuttuneet. Sen sijaan opettamisen tavat ovat muuttuneet rajusti viime vuosien aikana.
 

Kukaan ei vielä tiedä, miten tulevaisuudessa toimitaan ja miten oppiaineet muuttuvat, tai mitä taitoja jatkossa tarvitaan.


Selvää on lähinnä se, että paljon muutoksia on edessä jatkossakin. Siksi myös oppimisympäristöt on järkevää suunnitella muokkautuviksi myös sellaisiin tarpeisiin, joita ei vielä tunnisteta.

Perinteisesti on totuttu siihen, että kun rakennetaan uusi koulu tai saneerataan vanha, sinne ostetaan samalla uudet kalusteet. Hankintojen odotetaan usein kestävän vähintään seuraavat 20 vuotta, vaikka jokainen tietää, että laadukkaatkin kalusteet kuluvat kovalla käytöllä. Aika ja rispaantuminen vaikuttavat väistämättä sekä viihtyvyyteen että tilankäytön tehokkuuteen.

Kuinka paljon helpompaa olisikaan, jos rehtorin tai kunnan ei tarvitsisi ostaa lisää kalusteita aina, kun uusi oppilas aloittaa, ekaluokkalaisia tulee enemmän kuin edellisenä vuonna, tai integraatio muokkaa luokkajärjestelyitä? Eikä jouduttaisi pohtimaan minne varastoida ylimääräisiä tuoleja ja pöytiä, kun ikäluokka onkin edellistä pienempi?
 

Entä jos oppimisympäristö olisikin aina optimaalinen ja toimiva?


Ruokalassa olisi oikea määrä ehjiä pöytiä ja tuoleja. Oppimistilat olisivat muunneltavia ja siten aina jokaiseen tilanteeseen sopivia. Ratkaisut olisivat ergonomisia ja esimerkiksi tietokoneella pystyisi työskentelemään niin, ettei oppilaan tarvitse jännittää niskaa liian matalalla tuolilla istuessaan. Likaantuneet aulan penkit käytäisiin puhdistamassa ja rikkinäinen sohva vaihdettaisiin ehjään.


Oppimisympäristö palveluna: tuttu asia uudella alueella

Jatkuvasti ajantasaiset ja aina kunnossa olevat tilat ovat mahdollisia kaikille, kun kalusteita ei enää osteta, vaan koko oppimisympäristö vuokrataan palveluna.

Vuokraaminen ei sinänsä ole mitään uutta: esimerkiksi koulujen tekniikka hankitaan usein vuokraamalla. Samalla tavoin on mahdollista vuokrata kaikki kalusteet. Palvelusopimus sisältää kalusteiden ohella käyttäjälähtöisen ja henkilökuntaa osallistavan tarvemäärittelyn ja suunnittelun, tilojen ylläpidon ja huollon, käyttökokemuksen säännöllisen mittaamisen ja seurannan sekä tilojen optimoinnin muuttuviin tarpeisiin.

Palvelumalli tarjoaa myös oivan väliaikaisratkaisun. Esimerkiksi koulun muuttaessa evakkoon saneerauksen alta tilanteessa, jossa esimerkiksi vanhoja kosteusvaurioisia kalusteita ei voida ottaa mukaan, koulun oman pedagogisen suunnitelman mukaisesti toteutettu oppimisympäristö voidaan vuokrata määräajaksi.

Oppimisympäristön tehtävä on tukea oppimista ja opettamista kuhunkin tarpeeseen ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Jatkuvalla ylläpidolla koko oppimisympäristö on aina viihtyisä, ja siellä on niin oppilaiden kuin opettajienkin mukava työskennellä. Palvelumalli vastaa näihin tarpeisiin uudella, aiempaa joustavammalla tavalla.


Lue lisää inspiroivista oppimisympäristöistä


Ota yhteyttä

Share this page