Martelan vastuullisuusraportti voittanut vastuullisuusraportointikilpailun Arvonluonti-sarjan

Martelan vastuullisuusraportti on voittanut vastuullisuusraportointikilpailun Arvonluonti-sarjan. Jo vuodesta 1996 lähtien vuosittain järjestetyssä, kaikille avoimessa ja ilmaisessa kilpailussa palkitaan Suomen parhaat vastuullisuusraportit. Kilpailu edistää organisaatioiden vastuullisuutta, tuo esiin hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä sekä jakaa tunnustusta vastuullisuusraportointiin panostaneille.

Vastuullisuusraportointikilpailun järjestävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Climate Leadership Coalition, yritysvastuuverkosto FIBS, Vastuullisen sijoittamisen yhdistys Finsif, Hanken, Nasdaq Helsinki, Suomen Tilintarkastajat ry, Työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY ja Ympäristöministeriö.

Martela on tehnyt pitkään systemaattista työtä työ- ja oppimisympäristöjen vastuullisuusnäkökohtien esille tuomisessa. Raportointi aloitettiin asiakaskunnalta tulleesta odotuksesta päästä arvioimaan toimialan vastuullisuusnäkökohtia ja halusta löytää edelläkävijöitä. Nyt palkittu vastuullisuusraportti on Martelalle jo yhdeksäs. Raportointi on alusta asti perustunut kansainväliseen GRI (Global Reportin Initiative) -malliin, jonka tavoitteena on mahdollistaa ja helpottaa raportoinnin vertailukelpoisuutta.

Martelan viimeisimmässä vastuullisuusraportissa on esimerkkejä siitä, miten Martela auttaa asiakkaitaan luomaan vastuullisia työ- ja oppimisympäristöjä. Martelan hiilijalanjäljestä noin 90 % liittyy niihin materiaaleihin, jotka toimitetaan edelleen asiakkaille. Tämä korostaa tuotteiden korkean laadun ja sillä saavutettavan käyttöiän merkitystä ympäristövaikutusten hillitsemisessä. Martela onkin aina panostanut tuotteiden kestävyyteen, ergonomiaan ja ajattomaan muotoiluun.

Toisaalta työympäristöjen elinkaarivaikutuksien vähentämisessä on tärkeää, että työympäristöt on suunniteltu käyttäjien todellisiin tarpeisiin ja työympäristöä kehitetään jatkuvasti tukemaan muuttuvaa työskentelyä. Panostukset yksittäisen tuotteen elinkaaren alkuun sekä koko työympäristön suunnitteluun pienentää koko työympäristön ilmastovaikutusta kokonaistaloudellisesti.

“Strategiamme olennainen osa on jatkuvasti kehittyvä palvelutarjontamme. Kun työ- tai oppimisympäristön hankkii palveluna, asiakas voi luottaa siihen, että vastuullisuusnäkökohdat huomioidaan jatkuvasti, työympäristön koko elinkaaren ajan”, kertoo vastuullisuusohjausryhmän puheenjohtaja Ville Taipale.

Tutustu Martelan 2018 vastuullisuusraporttiin ja lue lisää Martelan vastuullisuudesta!


Kuva: Aki Rask

Share this page