Martela on julkaissut vastuullisuusraportin vuodelta 2016. Martelan yritysvastuu kiteytyy työtilojen hallintaan Martela Lifecycle® -mallin mukaisesti. ”Martela Lifecycle® -malli parantaa samanaikaisesti työntekijöiden tehokkuutta ja työhyvinvointia ja luo säästöjä tila- ja energiakuluihin. Resurssiviisas tilankäyttö mahdollistaa omalta osaltaan asiakkaidemme vastuullisen toiminnan”, Martela Oyj:n toimitusjohtaja Matti Rantaniemi kertoo.

Martela Lifecycle® noudattaa kiertotalouden periaatteita.  Martelan avulla asiakas voi halutessaan hyödyntää olemassa olevia kalusteita tilankäytön muuttuessakin. ”Asiakkaan kohteeseen sopimattomat, mutta käyttökelpoiset, kalusteet voidaan kunnostaa ja etsiä niille uusi käyttäjä Martela Outlet -kanavan kautta. Näin asiakkaamme välttää turhaa kalustejätettä. Työtilat suunnitellaan pitkäikäisiksi, mikä luo säästöjä asiakkaallamme. Ylläpitopalveluiden ansiosta tilan elinkaarta voidaan myös pidentää ja optimoida vastaamaan asiakkaamme muuttuvia tarpeita.”

 

Martela päivitti strategiansa syksyllä 2016. Martelan uusi missio ”Better working” ja visio ”People Centric Workplaces” määrittelevät yrityksen strategisen suunnan.  ”Nykyisessä asiantuntijatyössä työntekijöiden on tehtävä entistä vastuullisemmin tuloksellista työtä ja esimiesten ensisijainen rooli on valmentaa ja tukea tällä matkalla”, Rantaniemi kertoo.

Oman henkilöstön tyytyväisyys on tärkeässä osassa Martelan vastuullisuustoimintaa. Se näkyy myös omien tilojen kehittämisessä Martela Lifecycle® -mallin mukaan. ”Martelalaisista 30 prosenttia kokee työhyvinvointinsa parantuneen ja 50 prosenttia tehokkuutensa lisääntyneen vuodesta 2015.”

Rima pidetään korkealla myös jatkossa. Vuoden 2016 alussa Martela otti käyttöön PeoplePower®-mallin henkilöstön työtyytyväisyyden seurantaan.  ”Tavoitteenamme on saavuttaa vuoteen 2020 mennessä työtyytyväisyysmittauksessa korkein AAA-taso”, Rantaniemi summaa.

Tutustu Martelan vuoden 2016 vastuullisuusraporttiin täällä!

Lue lisää vastuullisuudestamme

Share this page