Martela, Mehiläinen ja CGI tarjosivat Martelan henkilöstölle mahdollisuuden osallistua datalla ohjatun työterveyshuollon tuen pilottijaksoon tammi-kesäkuussa 2018. Osallistujien uni- ja aktiivisuusdataa seurattiin Fitbit-aktiivisuusrannekkeen ja CGI:n pilvialustaratkaisun avulla. Työterveyshuolto tarjosi osallistujille sähköiseen työterveyskyselyyn ja kerättyyn hyvinvointidataan pohjautuvaa valmentavaa tukea sekä yksilöllisiä hoitopolkuja.

Pilottiryhmän jäsenille tehtiin Mehiläisen sähköinen työterveyskysely pilottijakson aluksi ja lopuksi. Peräti 86% pilottijaksoon osallistuneista Martelan työntekijöistä koki testijakson vaikutusten olleen positiivisia. Useille osallistujille pilotti toimi herätteenä muuttaa elintapoja. 

Positiivinen suhtautuminen tiedon jakamiseen

Osallistujista 93% suhtautui luottavaisesti aktiivisuusrannekkeilla kerätyn tiedon jakamiseen työterveyshuollon kanssa. Selkeä tulos on vahva merkki siitä, että oman mittausdatan jakamisen hyödyt ovat suurempia kuin mahdolliset epäilykset, ja yksilöllisen työterveyshuollon palvelulle on kysyntää.

Testijakson alkuvaiheessa osallistujien tilanne käytiin läpi henkilökohtaisissa hyvinvointitapaamisissa, joissa heille suunniteltiin yksilöllinen työhyvinvointia tukeva polku. Yksilöllistä hyvinvointidataa hyödynnettiin työterveyshuollossa mm. nukkumisen ja sykkeen seurannassa, unidatan ja palautumisen tulkinnassa, arkiaktiivisuuden arvioinnissa sekä elämäntapamuutosten tukemisessa.

”Pilottijakson lopuksi tehty työterveyskysely paljasti sekä merkittäviä positiivisia muutoksia että paikallaan pysyneitä ongelmakohtia, joihin osataan datan ansiosta puuttua nyt tarkemmin ja tarmokkaammin. Selkeää parannusta on tapahtunut alueilla, joihin työntekijät voivat itse vaikuttaa, kun taas esimerkiksi työn kuormittavuuteen liittyvät asiat vaativat yhteisiä toimenpiteitä työyhteisön ja työnantajan kanssa”, Martelan työterveyskumppani Mehiläisen työterveyshoitaja Tanja Kuivalainen kertoo.

Smart Workplace -palvelut edistävät työhyvinvointia

”Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin edistäminen sekä hyvinvointia tukevien työympäristöjen luominen on Martelan liiketoiminnan ytimessä. Hyödynnämme mittaritietoa tuottavia antureita ja analytiikkaa jo nyt monin tavoin omissa Smart Workplace -palveluissamme, ja tartuimme innolla mahdollisuuteen ohjata myös työterveyshuoltoa datan avulla. Pilotin tulosten pohjalta on selvää, että yksilöllistä mittaustietoa voi ja kannattaa hyödyntää työterveyshuollossa myös jatkossa”, Martelan henkilöstöjohtaja Maija Kaski sanoo.

Martela edistää työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista myös yhtenä Suomen Olympiakomitean järjestämän Suomen Aktiivisin työpaikka -kilpailun pääyhteistyökumppaneista vuonna 2018. Martela on mukana tavoittelemassa kilpailun voittoa ja kutsuu myös kumppaneitaan mukaan kisaan.

Lisätietoja:
Maija Kaski, henkilöstöjohtaja, Martela Oyj
010 345 5186
maija.kaski@martela.com

Tytti Ruponen, Offering Manager, Smart Workplace, Martela Oyj
050 394 8606
tytti.ruponen@martela.com

Annika Jalli, Kehitysjohtaja, Työterveyshuollon erikoislääkäri, Mehiläinen Työelämäpalvelut
050 5378827  
annika.jalli@mehilainen.fi

Share this page