Monimuotoistuvia työskentelytapoja tukevat työympäristöt hyödyntävät yhä älykkäämpää teknologiaa. Uuden sukupolven Martela Dynamic –ratkaisujen avulla toimistojen tilat ja resurssit mukautuvat joustavasti liikkuvien työntekijöiden tarpeisiin. Analytiikka mahdollistaa erilaisten tilatyyppien käytön ja käyttökokemusten seurannan sekä työympäristön jatkuvan optimoinnin.

Uudistettu Martela Dynamic –tuoteperhe sisältää älykorttien ja älypuhelinten avulla hallittavat ratkaisut mm. säilytystilojen, työpisteiden ja neuvottelutilojen varauksiin. Reaaliaikainen tieto käyttöasteesta auttaa työntekijöitä löytämään kulloiseenkin tarpeeseensa sopivat vapaat tilat nopeasti. Paikannusominaisuuden avulla työntekijät voivat halutessaan kertoa sijaintinsa kollegoilleen. Uusien tuoteversioiden pilottikäyttö käynnistettiin kesäkuussa Martelatalossa Helsingissä.

Teknologiaratkaisujen ansiosta työntekijät voivat valita kuhunkin tilanteeseen ja työtehtävään parhaiten sopivan työtilan ja vaihtaa paikkaa sujuvasti, vaikka useita kertoja päivässä. Hyvin suunnitellut monitilaympäristöt tukevat sekä keskittynyttä yksilötyötä, luottamuksellisia keskusteluita, ryhmätyöskentelyä että spontaaneja kohtaamisia. Tulevaisuuteen katsovaa suunnittelutyötä tehdään usein eri alojen osaajista koostuvissa yhteistyöverkostoissa, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia tuottaa arvoa asiakkaille.

Analytiikka mahdollistaa työympäristön jatkuvan optimoinnin

Martela Dynamic –ratkaisut tuottavat todelliseen käyttöön perustuvaa analytiikkaa työympäristön jatkuvan optimoinnin tueksi. Anonymisoidut tiedot erilaisten tilojen käyttöasteista ja –kokemuksista mahdollistavat esimerkiksi vähälle käytölle jäävien tilojen uudistamisen ja suosituimpien ympäristöjen lisäämisen.

”Käynnissä oleva työskentelytapojen muutos edellyttää kykyä mukauttaa työympäristöjä nopeasti ja joustavasti. Työympäristöt ovat tyypillisesti yksi organisaatioiden suurimmista investoinneista, minkä seurauksena kiinnostus digitalisaation mahdollistamia uusia ratkaisuja kohtaan on selkeässä kasvussa. Älykäs kiinteistö- ja toimistoteknologia on askel kohti maailmaa, jossa työympäristöt ovat jatkuvasti uusiutuvia palveluita”, kertoo Tytti Ruponen, Martelan offering manager.

Äänieristetyt puhelukopit vähentävät neuvottelutilojen tarvetta

Yksi työympäristöjen suunnittelun haastavimmista tehtävistä on rakentaa optimaalinen määrä neuvottelutiloja: tilojen puute hankaloittaa työtä, ja ylimääräiset tilat aiheuttavat kustannuksia. Käytön seuranta mahdollistaa todellisiin tarpeisiin perustuvan tilojen uudistamisen. Analytiikan avulla on voitu havaita esimerkiksi neuvottelutilojen olevan usein vain yhden henkilön käytössä. Ratkaisuna lisättiin äänieristettyjä puhelukoppeja, minkä jälkeen neuvottelutilojen käyttöaste laski selvästi. Seurauksena aiemmin ylibuukattujen neuvotteluhuoneiden määrää ja tilatarvetta voitiin vähentää.

Edistyksellisen toimistoteknologian hyödyt näkyvät myös tilojen ja käyttöoikeuksien joustavassa hallinnassa. Fyysisten avainten korvaaminen älykorteilla ja älypuhelimilla mahdollistaa käyttö- ja kulkuoikeuksien nopeat avaamiset ja poistamiset tarpeen mukaan. Tästä on suurta hyötyä esimerkiksi projektityöntekijöille ja vierailijoille, jotka voivat työskennellä joustavasti muuallakin kuin omissa toimitiloissaan. Viestien kohdistaminen juuri tietyn tilan tai palvelun käyttäjille parantaa henkilöstön palvelua.

Lisätietoja:

Lue lisää Smart Workplace by Martela -ratkaisuista.

Tutustu uusimpiin blogikirjoituksiimme ja uutisiin.
 

Tytti Ruponen, Offering Manager, Martela Oyj
050 394 8606
tytti.ruponen@martela.com

Panu Muhonen, Offering Director, Martela Oyj
0500 412 068
panu.muhonen@martela.com

 

Share this page