Country

Future Classroom Lab

Mikä on Future Classroom Lab?

Future Classroom Lab on hanke, jossa tutkitaan, kokeillaan ja kehitetään erilaisia oppimisympäristöön liittyviä teknologioita ja kalusteita sekä kehitetään avoimien oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia oppimisessa ja opetuksessa. Toiminnan keskiössä ovat oppimisen vyöhykkeet, joiden määrittelyssä on pyritty tunnistamaan oppimisen kannalta tärkeitä oppimisympäristön ominaisuuksia ja huomioimaan suomalaisen opetussuunnitelman erityispiirteet.

Tampereen yliopiston normaalikoulussa (yliopiston ylläpitämä harjoittelukoulu, jossa opettajaksi opiskelevat pääsevät suorittamaan opetusharjoitteluitaan) sijaitseva KAKS10 56 on yksi Suomen kolmesta Future Classroom Labista. KAKS10 56 on kahden luokan joustava oppimisympäristö ja koulun resurssikeskus.

Oppimisen edellytysten varmistaminen anturiteknologian avulla

Martela ja Future Classroom Lab ovat tehneet yhteistyötä noin vuoden ajan. Martela asensi KAKS10on erilaisia antureita, jotka mittaavat oppimisympäristön ominaisuuksia (äänenvoimakkuus, hiilidioksidi, lämpötila, ilmankosteus, ilmanpaine jne.) sekä oppilaiden sijoittumista ja työpisteiden valintaa (lämpöjälki). Teknologian avulla oppimistilassa on edellytykset toteuttaa Suomen mittakaavassa ainutlaatuista tutkimus- ja kokeilutoimintaa.

Keskeinen pyrkimys on tutkia ja saada verifioitua dataa siitä, miten oppilaat hyödyntävät ja käyttävät joustavaa oppimisympäristöä. Toinen keskeinen tavoite on seurata oppimisympäristön ominaisuuksia, kuten äänenvoimakkuutta ja hiilidioksidin määrää. Liian kova meteli tai huono ilma tekevät keskittymisestä ja oppimisesta hankalaa, ellei peräti mahdotonta. Lämpöjälkeä ja sijoittumista paikannetaan nimettömistä tunnistimista tageilla, joita oppilaat kuljettavat mukanaan koulupäivien aikana.

”Tavoitteenamme on auttaa kouluja ja kuntia tekemään perusteltuja ratkaisuja sekä päätöksiä rakennus- ja saneerausprojekteissaan: oppimisen tilojen suunnittelussa sekä kalusteratkaisuiden valinnassa. Martelalle edelläkävijyys työ- ja oppimisympäristöissä merkitsee myös ketterää kokeilutoimintaa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tämä tuottaa oikeat edellytykset suunnitella ja toteuttaa tulevaisuuden älykkäitä tiloja niin, että ne vastaavat parhaiten opettamisen ja oppimisen tapoja”, sanoo Tytti Ruponen Martelasta.

Koulupilotti hyödyntää ainutlaatuista dataa oppimisympäristön käytöstä

Koulupilotti hyödyntää ainutlaatuista dataa oppimisympäristön käytöstä

Ensimmäisten kuukausien kokemukset

Anturijärjestelmä asennettiin oppimisympäristöön toukokuussa 2019, ja se saatiin täysipainoisesti käyttöön syksyllä 2019. Ensimmäisen vaiheen kokemukset ovat olleet vähintäänkin mielenkiintoisia.

”Jo nyt kerätty tutkimusdata on vahvistanut ennakkokäsitystä siitä, millaiset oppimispaikat ja mitkä kalusteet oppilaat kokevat mieluisiksi. Oppilaiden välillä on itseasiassa aika merkittäviäkin eroja paikanvalinnan suhteen – suurin osa valitsee mieluiten pehmeän ja epäformaalin työskentelypaikan. Erityisesti sohvaryhmä, katsomo, lattia ja erilaiset ”pesämäiset” ahtaat kolot tuntuvat olevan mieluisia. Osa lapsista hakeutuu kyllä ihan perinteisen mallin mukaisesti pöydän ääreen työskentelemään. Ryhmän 43 oppilaasta muutama valitsee paikan selkeästi tilan äänimaailman mukaan ja pyrkii saamaan mahdollisimman hiljaisen tilan työskentelypisteekseen”, kertovat Mikko Horila ja Tuomo Tammi Future Classroom Labista.

Paikan valinnan suhteen merkittävä seikka on tietysti myös sosiaalinen ympäristö – aika suuri osa oppilaista taitaa lopulta valita paikkansa myös kaveripiirin valintojen perusteella.

Kokeilutoiminnan tuloksien hyödyntäminen

Tilasuunnittelulla ja kalustevalinnoilla on suuri merkitys tilan toimivuuden ja viihtyvyyden kannalta. Kokeilu- ja tutkimustoiminta ovat tärkeitä, sillä tarjolla on kuitenkin melko vähän tutkittua tietoa tila- ja kalusteratkaisujen vaikutuksista oppimiseen. Nyt meneillään olevassa kokeilussa dataa kerätään minimissään vuoden ajan, ja kokeilun on sovittu jatkuvan ainakin kevätlukukauden 2020 loppuun.


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Mikko Horila
Future Classroom Ambassador
opettajankouluttaja, Tampereen yliopisto
mikko.horila@tuni.fi

Tuomo Tammi
Future Classroom Ambassador
opettajankouluttaja, Tampereen yliopisto
tuomo.tammi@tuni.fi

Tytti Ruponen
Head Of Service Design & Development, Martela Oyj
Tytti.ruponen@martela.com
+358 50 3948606

Henna Immonen
Business Manager, Martela Oyj
Henna.immonen@martela.com
+358 50 4304282


Tutustu FCLab.fi-hankkeeseen ja lue Martelan Smart Workplace -palveluista!

Share this page