KL-Kuntahankinnat Oy ja Martela Oyj solmivat kolmivuotisen toimistokalusteiden ja niihin liittyvien palveluiden puitesopimuksen ajalle 9.5.2019-2.9.2022. Puitesopimukseen on liittyneenä kuntia, kuntayhtymiä, liikelaitoksia, kuntien tai kuntayhtymien tytäryhteisöjä, ammattikorkeakouluja, seurakuntia sekä Suomen Kuntaliitto -konserniin kuuluvia organisaatioita.

Kuntahankinnat kilpailutti toimistokohteisiin liittyvän puitesopimuksen keväällä 2019 ja Martela valikoitui puitejärjestelyn ykköseksi. Puitejärjestelyllä tavoitellaan asiakkaille valinnanvaraa erilaisiin muuttuviin työnteon tarpeisiin kalusteiden tai työympäristöön olennaisesti liittyvien palveluiden muodossa. Tavoitteena on tehostaa hankintoja – tuoda helppoutta hankintojen toteuttamiseen yksittäisissä kalustetarpeissa tai uudishankkeissa. Kuntahankinnat korostaa hankinnoissa ympäristövastuullisuutta, joka oli erityisesti huomioitu puitejärjestelyn toimittajan valintakriteereissä. Myös sosiaalinen vastuullisuus on huomioitu kilpailutuksessa käyttämällä riskimaaperusteista soveltuvuusvaatimusta sekä Code of Conductia, jota puitesopimuksen ehdot tukevat.

Puitesopimuksen sisällä toteutettavat hankinnat voivat sisältää joko nopeita kalustetoimituksia eri asiakasorganisaatioille tai laajempia kokonaisuuksia, jotka pitävät sisällään uusien kalusteiden toimittamista, sisustussuunnittelua, muuttopalvelua, vanhojen kalusteiden inventointia ja uudelleenkäyttöä sekä ylimääräisten vanhojen kalusteiden kierrättämistä joko Martela Outletin kautta tai materiaalikierrätyksenä. Puitesopimuksessa on kaksi toimintamallia, joista asiakas valitsee sitoutuessaan joko etusijajärjestysmallin tai kevennetyn kilpailutuksen mallin.


Kuva: Kuntahankinnat

Lisätietoja:
Anne Kauppinen
myyntijohtaja, julkishallinto, Martela Oyj
010 345 7427
anne.kauppinen@martela.com

Raili Hilakari
toimitusjohtaja, KL-Kuntahankinnat Oy
050 544 7262
raili.hilakari@kuntahankinnat.fi

Antti Tuukkanen
hankintapäällikkö, KL-Kuntahankinnat Oy
050 569 6825
antti.tuukkanen@kuntahankinnat.fi

Share this page