Country


Mitä tehtiin vielä muutama vuosi sitten, kun satahenkinen yritys muutti uusiin toimitiloihin? Aivan, tilattiin ja toimitettiin sata ergonomista työpistettä. Tänään yhä useampi yritysjohtaja katsoo toimitilojen suunnittelua täysin uudesta näkökulmasta. Kyse ei ole vain työpisteistä, vaan mahdollisuudesta luoda uutta arvoa.
 

Uusia työympäristöjä suunnitellaan nyt muuttuvien työtapojen ja muutosjohtamisen näkökulmasta. Toimitiloilla on uusi tehtävä: muokata ja vahvistaa tavoiteltuja työnteon tapoja sekä avata tietä ketterälle työkulttuurille, jolla löydetään ja rakennetaan uusia kilpailuetuja.

Uusi arvo syntyy älykkäissä ympäristöissä

Globaali kilpailu ja digitaalisuus ravistavat toimialoja ja haastavat yrityksiä. Menestyminen kulminoituu tahtoon ja kykyyn hyödyntää organisaation osaamista tehokkaasti ja luovasti – murtamalla sisäisiä siiloja sekä tekemällä tilaa inspiroiville kohtaamisille ja yhteiselle oppimiselle.

Ravistelun myötä yhä useammasta työroolista tulee jollakin tavalla hybridi, yhdistelmä. Sanakirjan mukaan hybridi merkitsee kahden tai useamman asian yhdistelmää. Usein kyseessä on kahden toisiaan tukevan asian yhdistäminen, kuten vaikkapa hybridiautossa sähkö- ja polttomoottorin.

Työhön liittyen hybridi-termillä viitataan esimerkiksi etätyön ja työpaikalla tehtävän työn yhdistelmään, keskittymistä ja yhteisöllisyyttä vaativien tehtävien yhdistelmään, tai vaikkapa erilaisten osaamisalueiden yhdistelmään.

Hybridityötä ei enää tehdä yhdessä paikassa, oman pöydän ääressä tai aina saman ryhmän kanssa. Sen sijaan erilaiset tarpeet ja tehtävät liikuttavat organisaation osaajia niihin parhaiten sopiviin työtiloihin monta kertaa päivässä.

Hybridirooleissa työtä tehdään tilanteen mukaan sujuvasti etänä ja läsnä, yhdessä ja yksin, hiljaa keskittyen ja ryhmänä jalostaen.

 

Hybridityötä tukevien ympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon uudenlainen tarve ketteryydelle, liikkeelle ja jatkuvalle muutokselle. Keskenään erilaiset työn tekemisen tarpeet ovat yhtä aikaa läsnä, minkä vuoksi teknologialla on yhä suurempi merkitys viihtyvyyden, hyvinvoinnin ja tehokkuuden tuottajana.

Älykäs työympäristö palvelee hybridityöntekijöitä mukautumalla, oppimalla ja optimoimalla itseään. Kun työtiloista tehdään hybridityön mahdollistajia, pöydät ja tuolit säätyvät automaattisesti istujan mittojen mukaan ja sensorit tuottavat tietoa erilaisten työtilojen toimivuudesta.

Uudenlainen älykäs työ mahdollistuu älykkäässä toimitilassa. Kun työtilat ovat tulosohjautuvia eli niitä muokataan jatkuvasti käytön ja toimivuuden perusteella, otetaan askel kohti tulevaisuutta, jossa koko työympäristö voi jonain päivänä muuttua palveluksi.

Pohjoismaiden vahvuudet ovat valttia muutoksessa

Pohjoismaat ovat maailmanlaajuisesti jylläävän työelämän muutoksen vahvoja ajureita. Uudenlaiset työnteon mallit ja inspiroivia kohtaamisia edistävät työympäristöt ovat huikeassa nosteessa. Kehitystä vauhdittavat pohjoismaisten yritysten perinteiset vahvuudet, kuten matalat hierarkiat ja avoin viestintäkulttuuri.

Olemme havainneet, kuinka edelläkävijäyritykset edistävät työympäristöjensä kautta startup-maailmasta tuttua inspiraatiota ja intohimoa. Erityisen merkittävässä roolissa on spontaanien kohtaamisten lisääminen, sillä niiden avulla voidaan parantaa sisäistä yhteistyötä, tehostaa tiedonkulkua, lisätä organisaation luovuutta ja edistää työhyvinvointia.

 

Työssä viihtyminen ja arkipäivässä inspiroituminen heijastuvat suoraan asiakaskohtaamisiin, joissa menestyminen on vahva ja kestävä etu globaalissa kilpailussa.

 

Me Martelalla haluamme olla uuden ajan hybridityön mahdollistajia. Työnteon tapojen muuttuminen ja teknologian hyödyntäminen merkitsevät huikeaa mahdollisuutta innovoida toimitilakonsepteja, jotka vastaavat kunkin organisaation täsmällisiin tarpeisiin ja muuntuvat dataohjautuvasti elinkaarensa aikana.


Tervetuloa mukaan inspiroitumaan!

 

Matti Rantaniemi
toimitusjohtaja
Martela Oyj
 

Share this page