Country

Uusi tapa tehdä työtä

Tapa tehdä työtä on muuttunut

Nykyisessä tietotyön hallitsevassa kulttuurissamme on mahdollisuus työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta. Fyysisten työolojen lisäksi työmympäristön merkitys työhyvinvoinnin sekä työn tehokkuuden kannalta on suurempi kuin koskaan.

Mobiilit työntekijät muuttavat käsitystä työtilasta

Työ ei ole enää sidottua päätyöpaikkaan, vaan työt kulkevat mukana eri toimipisteisiin, liikennevälineisiin, kahviloihin ja kotiin. Työpaikoilla kaikista tiloista ruokalaa ja auloja myöten on tullut työtiloja. Tämä mullistaa perinteisen työpisteajattelun ja edellyttää uusia pelisääntöjä työyhteisöön.

Mobiilin työntekijän päivää värittävät sopivan työpisteen etsiminen, teknologia välitteinen vuorovaikutus, matkustaminen ja uudella tavalla rakentuva työaika. Monipaikkaisessa työssä ergonomian perusperiaatteista täytyy muistaa huolehtia itse. Näiden vaatimusten hallinta on työntekijän hyvinvoinnin edellytys.

Monitilatoimisto luo työhyvinvointia muuttuvassa työympäristössä

Monitilatoimistossa työntekijät voivat vapaasti valita työskentelyalueen työtehtävän mukaan. Tarkoituksenmukaiset tilat parantavat viihtyvyyttä ja tuovat lisää tehokkuutta tekemiseen.

Käyttäjälähtöisyys korostuu uusien tilojen suunnittelussa. Tilojen suunnittelu aloitetaan aina tutkimalla yritystä ja sen työntekijöitä. Huolella tehty työympäristösuunnittelu tukee yrityksen strategiaa ja prosesseja, sekä auttaa muutosprosesseissa.

Tukeeko työympäristösi työntekijätyyppiäsi?

Työympäristöjä suunniteltaessa on tärkeä huomioida erilaiset tavat tehdä työtä ja luoda tiloja tukemaan erilaisia työskentelymalleja.

Martela Lifecycle®-mallilla asiakkaittemme työtilojen kokonaiskulut pienenevät työtyytyväisyyden parantuessa. Lue lisää käyttäjälähtöisen työympäristön palveluista.

Katso lyhyt video monitilaratkaisusta
Martela Lifecycle -mallin mukainen monitilatoimisto

Share this page