Tervetuloa seuraamaan seminaaria!

Uskomme että työympäristö on mahdollisuus. Hyvin toteutettu työympäristö parantaa työntekijöiden sitoutumista, tuottaa uusia innovaatioita, lisää tuottavuutta ja ennen kaikkea parantaa työhyvinvointia.

Tänään pohditaan muun muassa sitä, miten tekniikka ja uusimmat innovaatiot voisivat parhaiten tukea yksilöitä työympäristössään. Entä millainen työympäristö tukee yksilön tarpeita parhaiten, ja miten työympäristö vaikuttaa aivotoimintaamme?

Muun muassa näitä aiheita Työympäristöseminarissamme tiistaina 27.9. käsittelevät Matti Rantaniemi, Jenni PoutanenAri-Matti PurhonenArja-Liisa KaasinenKiti Müller ja Minna Andersson. Seuraa keskustelua ja osallistu sosiaalisessa mediassa avainsanalla #workplace2016 ja @MartelaFinland.

Tervetuloa

Matti Rantaniemi, CEO Martela

Vuoden ajan Martelalla työskennellyt toimitusjohtaja Matti Rantaniemi kertoo menneen vuoden opettaneen paljon. ”Työskentelin aiemmin isossa globaalissa konsernissa. Vietin 60 % ajastani puhelimessa, huoneen ovi kiinni ja jalat pöydällä, enkä pitänyt olostani. Martelalla olen huomattavasti energisoituneempi! Voin päivittäin paitsi valita kunkin päivän rooliin sopivan tilan, myös kohdata niin kollegoita kuin asiakkaitakin”, Rantaniemi iloitsee. Hän toivoo voivansa työssään auttaa muitakin löytämään työyhteisöilleen parhaiten sopivat ympäristöt ja tilat.

Arkkitehtuuri ja tietotyön tuottavuus

Jenni Poutanen, arkkitehti SAFA, yliopisto-opettaja Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos

Arkkitehti Jenni Poutanen tuo saliin tutkijan näkökulmaa. Hän on mukana Tekes-rahoitteisessa POP-UP Tietotyön tuottavuus -tutkimusprojektissa, jossa haetaan uutta tietoa, ratkaisumalleja sekä mittausvälineitä tietotyön tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Työvoimasta 60–70 % on nykyään tietotyöntekijöitä, joiden tehokkuutta jatkuva kiireen tunne ja pirstaleisuus heikentävät. Poutasen mukaan tietotyön fokuksessa ei enää olekaan tehokkuus, vaan vaikuttavuus, eli oikeiden asioiden tekeminen. Avo- ja koppikonttorien tilalle halutaan monitilaratkaisuja, jotka tukevat asiantuntija- ja tietotyön vaihtelevia rooleja ja työtehtäviä. 

”Toisia saattaa arveluttaa omapaikkatyön katoaminen. Monipaikkatyössä työntekijä ei pääse personoimaan työpistettään kuten ennen, mutta sen sijaan hänellä on vapaus siirtyä sinne, missä työ sujuu kulloinkin parhaiten”, Poutanen kertoo. ”Henkilökohtainen kontrolli on tärkeää! On opeteltava miten se oma hetki ja keskittyminen tarvittaessa otetaan”, tutkija muistuttaa.

 

Työympäristö on mahdollisuus

Ari-Matti Purhonen, liiketoimintajohtaja Suomi & Ruotsi, konsernin tarjooma, Martela Oyj

Teollinen vallankumous toi ihmiset pelloilta tehtaisiin, luovat sisään ja katseet kelloihin. Nyt meneillään on päinvastainen käänne, joka tulee mullistamaan esimiestyön ja johtamisen. Toinen suuri muutos tulee digitalisoitumisesta: kaikki, mitä voidaan tehdä tehokkaammin automatisoiden, tullaan automatisoimaan. ”Jäljelle jää asiantuntijatyö”, Purhonen tiivistää. Hyvinvoinnin taso tulee nousemaan vallankumouksellisesti. Kun yksilö saa valita, missä ja milloin työskentelee, joutuvat työnantajat kilpailemaan heistä, jolloin on tarjottava parhaita mahdollisia puitteita. ”Työympäristö on mahdollisuus: tuottavuus ja hyvinvointi lisääntyvät samalla kun saadaan säästöjä.”

Tulevaisuudessa työtä tehdään eri paikoissa: kotona, etänä ja läsnä. Hybriditoimistoistot vastaavat tähän tarpeeseen paitsi tarjoamalla hyvinvointia tukevia työpisteitä, myös työnteon kannalta välttämättömiä kohtaamisia. "Työympäristö kertoo kulttuurista ja on johtamisen väline", sanoo Ari-Matti Purhonen. ”Ei ole yhtä oikeaa työtilaratkaisua, vaan yrityskulttuuri määrittelee, millainen kombinaatio millekin yhteisölle on paras. Hybriditoimisto on jatkuva prosessi.”

Arja-Liisa Kaasinen, suunnittelupalvelupäällikkö, Martela Oyj

”Enää ei tiloja suunnitella yrityksille, vaan käyttäjälähtöisesti, organisaatiosta saadun tiedon perusteella”, Arja-Liisa Kaasinen kertoo.

Nimetyistä työhuoneista luopuminen muuttaa hierarkioita ja vaatii pelisääntöjä ja sovittuja toimintatapoja. Tulevaisuuden työympäristöjä luotaessa on otettava huomioon monipuolisuus, vapaus, joustavuus ja hyvinvointi. "Yritykset ovat tietysti erilaisia ja vaatimukset vaihtelevat. Teknologia vapauttaa, mutta vaatii selkeää etätyöpolitiikkaa ja toimivia järjestelmiä", Kaasinen painottaa.

Älykäs toimisto lyö ällikällä

Kiti Müller, neurologi, Nokia Technologies Digital Heath Lab-tutkimusyksikön johtaja

Nokia Digital Health Labin asiantuntija, neurologi, professori Kiti Müller pyrkii työssään luomaan pohjaa hyvälle terveydelle ja hyvinvoinnin ylläpitämiselle.

”Fokusoin nimenomaan ihmiseen. On hyvä ymmärtää monipuolisesti sitä, miten ihminen toimii, ja mikä hyvinvointiimme vaikuttaa. Silloin voi ymmärtää myös työtä ja elämää”, Müller sanoo. ”Työ ja arki sujuvat, kun ne tajutaan mitoittaa oikein ja palautumisesta huolehditaan!”

”Aivot, mieli ja keho ovat erottamaton kolmikko. Työympäristö, joka huomioi näitä kaikkia kolmea, on hyvinvoinnin ytimessä”, Müller sanoo ja muistuttaa, että fysiikasta huolen pitäminen on mielestä huolta pitämistä. ”Jos haluat lisäksi huolehti päästäsi, tee vapaa-ajalla sellaisia asioita, joita et työpäivä aikana tee”.

Kiti Müller haluaa palauttaa mieliimme, että olemme kädellisiä, sosiaaliseen vuorovaikutukseen pyrkiviä eläimiä; Laumaeläimiä, joille kädet ovat erittäin tärkeä työkalu. Esimerkiksi käsitöiden tekeminen tai piirtely luennolla voivat  auttaa muistamaan, oppimaan ja kuulemaan. Lisäksi ihmisellä on valtavan kehittynyt kyky ilmeiden, eleiden ja muun nonverbaalin viestinnän välittämiseen ja lukemiseen. ”Siinä valossa minua mietityttävät nykyajan virtuaaliset viestimet”, hän pohtii.

Aivot ovat joustavat ja ne sopeutuvat ympäristön haasteisiin. Aivotyön panoksia ja vauhtia ei kuitenkaan voi venyttää kuin vain tiettyyn rajaan saakka, ja väsynyt pää palaa helposti loppuun. Müllerin neuvo ennaltaehkäisyyn on ihmisten tapaaminen: ”Liian usein kommunikoimme digiviestimin, ja kasvokkainen kohtaaminen unohtuu.”


Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Share this page