Country

Työympäristön määrittely

Työympäristön määrittely on hyvä aloittaa käyttäjälähtöisestä tarvemäärittelystä. Martelan työympäristön määrittelyssä käydään läpi organisaation käyttäjät, tehtävät, tila- ja tuotetarpeet sekä työympäristömuutoksen tavoitteet.

Muutoksen tavoitteet johdetaan aina strategiasta ja tavoitteista, jolloin ne ajavat organisaatiota osaltaan kohti sen tulevaisuuden visiota. Käyttäjätiedon keräämiseen ja työympäristömuutoksen osallistamiseen suosittelemme seuraavia palveluita.

Määrittelypalvelut
Martela Dynamic Työympäristön Käyttöasteenmittaus
Inspiring workshops by Martela -työpajat

Tutustu Martela Lifecycle® -malliin, jonka avulla autamme asiakkaitamme parhaiden työympäristöjen luomisessa koko niiden elinkaaren ajan.

Mitä kaikkea työympäristön määrittely pitää sisällään?

Autamme asiakkaitamme määrittelemään työympäristötarpeen tulevaisuuden muutostarpeet huomioiden. Jos yrityksellä on mahdollisuus muuttaa uusiin tiloihin, antaa määrittely tukea oikeanlaisten tilojen etsimiseen. Mikäli yritys on aiemmin toiminut perinteisessä toimistossa, uusiksi tiloiksi riittävät yleensä 20% - 40% nykyistä pienemmät tilat.

Määrittely lähtee aina yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden sekä tilojen käyttäjien työn luonteen ja tarpeiden selvittämisestä. Määrittelyvaiheen päätteeksi asiakas saa meiltä yrityskohtaisen työympäristöraportin ja siihen pohjautuvan työympäristön tilankäyttösuunnitelman, joita käytetään tila- ja sisustussuunnittelun pohjana.

Martela Dynamic työympäristön käyttöasteenmittaus palvelu

Käyttöasteenmittaus luo pohjan työympäristösuunnittelulle. Pöytien sekä neuvotteluhuoneiden ja muiden tilojen käyttöraporttien analysointi helpottaa ymmärtämään kuinka tiloja todellisuudessa käytetään. Analyysi auttaa tunnistamaan säästökohteita ja kerätyn tiedon pohjalta työtilat voidaan mitoittaa oikein. Käyttöasteenmittausta voidaan tehdä myös yhtäjaksoisesti, joka helpottaa muuttuneiden tarpeiden tunnistamista ja nopeuttaa muutosten toteuttamista.

Käyttöasteenmittauspalvelu analyyseineen ja raportointeineen räätälöidään aina asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan.

Perehdytys monitilakonseptiin

Monitilatoimistoon siirtyminen muuttaa työskentelytapoja yrityksessä. Asiakkaan avainhenkilöiden ja jopa tilojen loppukäyttäjien perehdyttäminen monitilatoimistossa toimimiseen ja perusperiaatteisiin on tärkeää tehdä heti aloitusvaiheessa. Tämä tukee osaltaan työympäristöuudistuksen muutosjohtamista. Teillä on mahdollisuus perehtyä monitilakonseptiin Martelatalolla, jossa järjestetään myös aiheeseen liittyviä työpajoja ja talokierroksia.

Työympäristökysely

Suosittelemme Työympäristökyselyn tekemistä kaikille tuleville tilojen käyttäjille. Käyttäjätiedonkeruun lisäksi osallistaminen muutokseen heti määrittelystä lähtien edesauttaa muutosjohtamista. Vastausaikaa annetaan yleensä 1-2 viikkoa.

Avainhenkilöhaastattelut

Lisäksi suosittelemme teemahaastatteluja valituille avainhenkilöille. Organisaatiosta valitaan muutoksen kannalta keskeiset toiminnot parhaiten tuntevat henkilöt, jotka myös tuntevat työympäristömuutoksen tavoitteet.
Määrittelyvaiheessa kerättyjen tietojen ja käyttäjätutkimuksen pohjalta saatte suunnittelijan työstämän Työympäristöraportin ja alustavan Tilankäyttösuunnitelman suosituksineen. Kokonaisaikataulu määrittelyvaiheelle on keskimäärin n. 4-8 viikkoa.
Tarpeen määrittelyvaiheen jälkeen voidaan edetä tila- ja sisustussuunniteluun.

Edut pähkinänkuoressa:

• Tukee yrityksen strategiaa ja prosesseja
• Auttaa muutosprosesseissa ja varmistaa brändin mukaiset toimitilat
• Tutkitusti parempi työtehokkuus ja työviihtyvyys jokaiselle
• Monipuoliset mahdollisuudet sosiaalisiin kohtaamisiin
• Tilojen joustavampi käytettävyys ja muunneltavuus
• Parempi tiedonkulku ja mahdollisuus häiriöttömään työskentelyyn
• Pienemmät vuokra-, ylläpito- ja huoltokulut tilatarpeen pienentyessä
• Kustannustehokkuus muutostöissä, kun tarpeet on määritetty ennakkoon
• Käyttäjälähtöinen työympäristösuunnittelu varmistaa organisaatiolle sen toimintoja tukevan työympäristön vastuullisesti toteutettuna ja ylläpidettynä.


Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

Share this page