Country

Tilankäytön selvittäminen on tärkeä osa käyttäjäkeskeistä työympäristösuunnittelua ja kokonaisvaltaista työskentelytilojen jatkuvaa optimointi. Pöytien sekä neuvotteluhuoneiden ja muiden tilojen käyttöraporttien analysointi auttaa ymmärtämään kuinka tiloja todellisuudessa käytetään. Analyysi helpottaa tunnistamaan todellisen tilatarpeen sekä mahdollisia säästö- ja kehityskohteita, kerätyn tiedon pohjalta työtilat voidaan perustellusti mitoittaa oikein.

Työympäristön käyttöasteen mittausta voidaan tehdä paitsi kertaluonteisesti myös yhtäjaksoisesti, joka helpottaa muuttuneiden tarpeiden tunnistamista ja nopeuttaa niihin reagoimista. Mittaus toteutetaan joko automaattisesti langattomilla sensoreilla, jotka kiinnitetään pöydän alle, tai työympäristön havainnointiin perustuen, jolloin myös työskentelytapojen tarkastelu on mahdollista. Mittauksen tuloksia voi silmäillä ja vertailla tavoitteisiin vaikka päivittäin selkeästä ja monipuolisesta raportointiportaalista.

Työympäristön käyttöasteenmittauspalvelu analyyseineen ja raportointeineen on helppo ja faktapohjainen tapa tunnistaa tilankäyttöön liittyvät ominaispiirteet ja mahdolliset haasteet sekä saada tarvittavaa tietoa päätöksen teon tueksi.