Country

Tilankäytön selvittäminen on tärkeä osa käyttäjäkeskeistä työympäristösuunnittelua ja kokonaisvaltaista työskentelytilojen jatkuvaa optimointia. Pöytien, neuvotteluhuoneiden ja muiden tilojen käyttöraporttien analysointi auttaa ymmärtämään, kuinka tiloja todellisuudessa käytetään. Analyysi helpottaa tunnistamaan todellisen tilatarpeen sekä mahdollisia säästö- ja kehityskohteita. Kerätyn tiedon pohjalta työtilat voidaan perustellusti mitoittaa oikein.

Käyttöastetta voidaan mitata paitsi kertaluonteisesti myös yhtäjaksoisesti, joka helpottaa muuttuneiden tarpeiden tunnistamista ja nopeuttaa niihin reagoimista. Mittaus toteutetaan joko automaattisesti langattomilla sensoreilla tai työympäristön havainnointiin perustuen, jolloin myös työskentelytapojen tarkastelu on mahdollista. Mittauksen tuloksia voi silmäillä ja vertailla tavoitteisiin vaikka päivittäin selkeästä ja monipuolisesta raportointiportaalista.

Keskeisimmät hyödyt:
• Tarkkaa, tosiasioihin perustuvaa tietoa tilan suunnitteluun, tilankäytön skenaarioihin ja päätöksentekoon sekä raportointiin.
• Tilan optimointi ja jatkuva kehittäminen faktaan pohjautuen tuo paitsi kustannussäästöjä myös parantaa käyttäjäkokemusta.
• Tuloksista voidaan tunnistaa eri toimintojen poikkeava tilankäyttö ja tarve tilalle.
• Auttaa tunnistamaan, mitkä toimiston alueet ovat ylivarattuja sekä jatkuvasti käytössä ja mitkä toisaalta vajaakäytössä.
• Määrittää, millaisia työtehtäviä tiloissa tehdään ja tukevatko tilat oikeasti siellä tehtäviä aktiviteetteja.
• Auttaa arvioimaan muutoshankkeen vaikutusta sekä onnistumista.

Työympäristön käyttöasteenmittauspalvelu analyyseineen ja raportointeineen on helppo ja faktapohjainen tapa tunnistaa tilankäyttöön liittyvät ominaispiirteet ja mahdolliset haasteet sekä saada tarvittavaa tietoa päätöksen teon tueksi, sekä esimerkiksi jatkuvia optimointipalveluita varten. Palvelussa teemme yhteisyötä rakennetun ympäristön asiantuntijayritys Rapalin kanssa.

Käyttöasteenmittaus soveltuu nykyaikaisten työympäristöjen muuttuviin tarpeisiin ja on myös osa Martelan PodBooth as a Service -optimointipalvelua, jolla varmistetaan tarkoituksenmukaiset hankinnat toimiviin työympäristöihin.