Country

Reaaliaikaisen tiedon, analytiikan ja IoT-palveluiden avulla työympäristöä voi parantaa jatkuvasti tiedon, kokemusten ja muuttuvien tarpeiden mukaan. My Dynamic Office -palvelu visualisoi antureiden sekä teknologian avulla dashboardeihin, näytöille tai puhelimeen loppukäyttäjän kannalta oleellista tietoa tiloista kuten sitä, miten niitä käytetään. Työntekijöille älyratkaisut tarjoavat esimerkiksi tilojen käyttöä helpottavia palveluita, reaaliaikaisen tiedon vapaista työpisteistä erilaisissa tiloissa tai missä päin toimistoa kollegat istuvat.

Tietoa voi analysoida reaaliajassa työympäristön kehittämiseksi, ja sen avulla saadaan myös käsitys siitä, mitä tiloja on laajennettava ja mikä osa puolestaan on vajaakäytöllä. Ratkaisujen avulla voi myös ilmoittaa korjaustarpeista, esimerkiksi liian kylmästä kokoustilasta tai puuttuvista välineistä, tai antaa palautta toiminnan kehittämiseen.

Keskeisimmät hyödyt:
• Palvelun tuottamaa tietoa analysoimalla työympäristöä voidaan kehittää lähes reaaliaikaisesti. Jatkuva kehittäminen perustuu tilan käyttäjien kokemukseen, tilan käyttötietoon sekä muuttuvien tarpeiden tunnistamiseen. Työ- ja oppimisympäristöstä tulee näin aidosti käyttäjäkeskeinen.
• Vajaakäytössä olevista tiloista luopumisesta seuraa mm. vuokra-, siivous- ja energiakustannusten pieneneminen. Tämän seurauksena tilan kokonaiskustannukset laskevat.
• Palvelu vähentää osaltaan aikasyöppöjä ja kognitiivisen stressin lähteitä, jolloin työntekijöiden hyvinvointi ja työpäiväkokemus paranevat, sairauspoissaolot vähenevät ja tehokasta työaikaa tulee lisä. Työntekijän suorituskyky ja tuottavuus kasvavat.
• Palvelun avulla voidaan myös raportoida työympäristön puutteista tai viallisista asioista suoraan palveluntuottajalle. Näin työskentely-ympäristö pysyy jatkuvasti korkeatasoisena.
• Työympäristöön liittyvät päätökset pohjautuvat järjestelmän tuottamaan dataan tai asiantuntijoiden analyyseihin.
• Tilankäytönhallintaan kuluvassa ajassa säästetään, sillä SaaS-palveluna My Dynamic Office on helppokäyttöinen ja korvaa useassa tilanteessa perinteisempiä raskaampia järjestelmiä.