Country

Työtehtävään sopivan työtilan ja kollegaan etsiminen saattaa syödä motivaatiota, tuottavuutta sekä työhyvinvointia. Käyttäjät kaipaavat myös tukea uusiin työtapoihin ja tilojen hyödyntämiseen. Yritykset tarvitsevat objektiivista tietoa tilojen käytöstä ja varausasteesta tilojen kokonaisvaltaiseen ylläpitoon, edelleen kehittämiseen sekä kustannusten optimoimiseksi.

Martela Dynamic Booking varausjärjestelmillä saadaan työympäristöinvestoinnit tehokkaaseen käyttöön sekä tuetaan työntekijöiden työtä ja jaksamista. Neuvottelutilojen ja työpisteiden varausjärjestelmä on käyttäjäystävällinen tapa etsiä kollegoja, varata kulloiseenkin tehtävään sopiva työpöytä tai tila. Varaaminen voidaan tehdä kalenteriohjelmasta, pohjakuvasta, älypuhelimesta, infonäytöistä tai ovenpieninäytöistä käsin, esimerkiksi yrityksen henkilökortilla. Samassa yhteydessä voi helposti huolehtia mm. kokoustarjoilusta, vieraista tai muista tapaamisen liittyvistä järjestelyistä sekä resurssivarauksista.

Tilavarausjärjestelmät mahdollistavat työympäristöjen tehokkaan hallinnoinnin ja ohjaamisen sekä tilankäytön ja niihin liittyvien kustannusten seurannan ja optimoinnin. Raporttien pohjalta on mahdollista vähentää tilakuluja oikeista paikoista sekä muokata vähän käytettyjä tiloja parempaan käyttötarkoitukseen.