Country

Smart Workplace by Martela

Digitaalisuus jalkautuu käytäntöön työympäristössä

Älykäs työympäristö helpottaa koko organisaation toimintaa jatkuvasti muuttuvassa työssä. Älykkäällä työympäristöllä voidaan vaikuttaa mm. työnteon sujuvuuteen, muutosketteryyteen, työntekijöiden sitouttamiseen ja kustannustehokkuuteen. Martelan tarjoamat palvelut auttavat sinua valjastamaan tiedon käyttöösi ja parantamaan yrityksesi tehokkuutta ja työntekijöidesi hyvinvointia.
 

Asiakashyödyt:

  • Vaivattomampaa ja tehokkaampaa työntekoa
  • Ketterästi muuttuva työympäristö
  • Motivoituneemmat ja sitoutuneemmat työntekijät
  • Kustannustehokkaampi työympäristö
My Dynamic Office älykkäämpiin työympäristöihin

Reaaliaikaisen tiedon ja IoT-palveluiden avulla työympäristöä voi parantaa jatkuvasti kokemusten ja muuttuvien tarpeiden mukaan. My Dynamic Office visualisoi IoT-antureiden avulla loppukäyttäjän kannalta oleellista tietoa kuten sitä, miten työntekijät ja vierailijat käyttävät toimistotiloja. Työntekijöille älyratkaisut tarjoavat esimerkiksi reaaliaikaisen tiedon vapaista työpisteistä erilaisissa tiloissa tai missä päin toimistoa kollegat istuvat.

Tietoa voi analysoida reaaliajassa työympäristön kehittämiseksi, ja sen avulla saadaan myös käsitys siitä, mitä tiloja on laajennettava ja mikä osa puolestaan on vajaakäytöllä. Näin tilojen ja kokoushuoneiden saatavuutta voi parantaa käyttäjäkokemusten, käyttöasteen ja muuttuvien tarpeiden mukaan. Järjestelmän avulla voi myös ilmoittaa korjaustarpeista, esimerkiksi liian kylmästä kokoustilasta tai puuttuvista välineistä.

My Dynamic Office perustuu Tiedon Empathic Building -palveluun ja Martela Lifecycle -palveluihin ja on osa Martelan Smart Workplace -konseptia, johon kuuluu myös älykkään työympäristön kalusteita ja digitaalisia työvälineitä.

Vaivattomampaa työntekoa

Kuinka usein tuskailet tiedonkulun tehottomuuden kanssa?

Vaikka fyysisen ja virtuaaliseen työympäristön pitäisi tukea tehokasta työntekoa ja hyvinvointia, lähes viidennes tietotyöläisten työajasta kuluu erilaisiin aika- ja energiasyöppöihin. Nykyisen tietotyön pitäisi olla vapaata ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta, ja työympäristö on olennainen tekijä tämän mahdollistamisessa.

Älykkäässä työympäristössä ihmiset työskentelevät vaivattomammin mm. toimivan tilanvarausjärjestelmän ansiosta. Aika ei kulu vapaan työpisteen, kollegan tai kohtaamistilan etsimisessä. Myös kohtaamisten laatu paranee, kun teknologia palvelee käyttäjiä eikä toisin päin. Älykäs työympäristö mahdollistaa työntekijöille juuri oikeanlaisen tilan kutakin työtehtävää varten. Kun keskittymistä vaativalle työlle, tiimityölle, rentoutumiselle ja kohtaamisille on toimivat tilat, myös ihmisten tehokkuus paranee. Älykkäät kalusteratkaisut puolestaan ohjaavat parempaan ergonomiaan – työtuoli tai -pöytä kerää tietoa työpäivän aikaisesta liikkumisesta, sovellus valmentaa ja tarvittaessa muistuttaa käyttäjää liiasta istumisesta.

Ketterästi muuttuva työympäristö

Palveleeko työympäristö organisaatiosi nykyisiä tarpeita?

Työympäristöt ovat täynnä tietoa, joka on hyödynnettävissä tukemaan organisaation toimintaa. On tärkeää, että tietomassasta poimitaan tavoitteiden kannalta olennainen tieto, joka esitetään selkeässä muodossa ja sovelletaan käytäntöön. Tiedon tulee olla saatavissa reaaliajassa, jotta muutos on mahdollista toteuttaa tarvittaessa nopeasti.

Nykyisin muutos on jatkuva olotila ja menestyvän organisaation tunnistaa muutosketteryydestä. Ominaisuus on myös keskeinen älykkään työympäristön määritelmä ja parhaimmillaan työympäristö toimii muutosjohtajan tärkeänä työkaluna. Työympäristön optimointi on työympäristön säännöllistä ylläpitoa, tarkkailua ja toimintaa, jotta työympäristö kehittyy samassa tahdissa organisaation kanssa. Esimerkiksi käyttö- ja täyttöasteenmittaus on mahdollista automaattisella sensoriseurannalla, ja tulokset kertovat mihin suuntaan työympäristöä tulisi kehittää.

Motivoituneemmat työntekijät

Miten henkilöstö suhtautuu omaan työympäristöönsä?

Parhaiden organisaatioiden menestyksen takana ovat lahjakkaat mutta ennen kaikkea motivoituneet ihmiset. Työympäristö on tärkeä väline, jolla työnantaja osoittaa sitoutumisensa henkilökuntaansa.

Älykäs työympäristö helpottaa työntekijöiden arkea, jolloin työskentely on käyttäjäystävällisempää ja uppoutuminen kulloiseenkin työtehtävään parempaa. Hyvin suunniteltu työympäristö mahdollistaa ihmisten suunnitellut ja suunnittelemattomat kohtaamiset ja luo pohjan yhteisöllisyydelle, mikä sitouttaa ihmiset osaksi työyhteisöä.

Keräämällä säännöllisesti tietoa käyttäjäkokemusta ja kehittämällä työympäristöä tiedon pohjalta, varmistetaan, että ihmisten työmotivaatio pysyy korkeana myös tulevaisuudessa.

Kustannustehokkaampi työympäristö

Tiedätkö, mikä on yrityksesi neuvotteluhuoneen tai säilytystilojen käyttöaste?

Tiedolla johtaminen on avain tehokkaaseen johtamiseen. Koska työympäristö on useimpien organisaatioiden toiseksi suurin kuluerä, tarjoaa älykäs työympäristö mahdollisuuden tehostaa organisaation toimintaa. Parhaimmillaan työympäristön optimointi tarkoittaa satojen tuhansien eurojen kuukausittaista säästöä esimerkiksi tilavuokra- ja lämmityskuluissa. Työtilojen lisäksi myös säilytysratkaisut on suunniteltu organisaation tarpeiden mukaan.

Tietoon pohjautuvan suunnittelun kautta on mahdollista parantaa tiedonkulkua niin fyysisissä kuin digitaalisissakin työympäristöissä. Kun työntekijät kohtaavat luontevasti, kaikkia päätöksiä varten ei tarvitse enää varata neuvotteluhuonetta. Tämä säästää aikaa ja tarjoaa mahdollisuuden ihmislähtöiseen johtajuuteen. Ja mikäli neuvotteluhuone tarvitaan, on varaaminen vaivatonta eikä päällekkäisyyksiä tule.

Lue hätkähdyttävää dataa nykyajan toimistoista

Työkalut kustannustehokkaampaan työympäristöön
Tutustu käytännöntoteutukseen - case Cybercom

Cybercomin pääkonttorissa Tukholman Sveavägenillä työntekijät ovat keskiössä. Arkkitehtitoimisto Tengbom suunnitteli Martela Dynamicin avulla monitilatoimiston, jonka perustana on toimivuus, luovuus ja harmonia.

”Oli monta hyvää syytä valita monitilatoimisto. Ensinnäkin se sopii yrityskulttuuriimme. Cybercomissa kestävä kehitys ja henkilöstön hyvinvointi ovat tärkeällä sijalla. Haluamme erottua sillä, että näemme ihmiset yksilöinä, ja haluamme yritykseen omistautuneita työntekijöitä. Siksi on erittäin tärkeää, että työntekijät viihtyvät ja haluavat olla täällä töissä. Tarjoamalla uuden, luovan työympäristön voimme sitouttaa ja osallistaa henkilöstöä.”

Jotta monitilatoimisto voitiin toteuttaa työntekijän näkökulma huomioon ottaen, ratkaisuksi valittiin Martela Dynamic.

Lue koko tarina

Tutustu käytännöntoteutukseen - case PwC

Bergenissä Norjassa PwC:n toimitiloissa työskennellään täysin monitilatoimistomallin mukaisesti.

”Martelan vaihtoehdot sopivat meille, sillä me halusimme työpisteitä, jotka sopeutuvat meidän työprosessiimme. Yrityksen täytyy aivan liian usein sopeutua tilojen mukaan!

Työntekijämme ovat suurimman osan ajastaan asiakkaiden luona. Meidän toimintamme on myös erittäin projektikeskeistä. Ihmiset kokoontuvat monilla eri kokoonpanoilla erilaisiin kokouksiin. Halusimme dynaamisen ja joustavan avotoimistoratkaisun, josta löytyy paljon kohtaamistiloja. Työpaikkajaon haluttiin olevan vapaa ja niin sanotulla ”clean desk”-periaatteella toteutettu.

Meillä on paljon nuoria työntekijöitä, jotka haluavat kehittyä nopeasti. Tällä tavalla stimuloimme kommunikaatiota, kehitämme tiimityöskentelyä ja innovaatiohenkeä”, sanoo toimitusjohtaja Geir Inge Lunde.

Lue koko tarina


Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

Share this page