Country

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu

Helsinki, 2016

Tila- ja sisustussuunnittelu Irene Koukku

Työympäristömuutos tukemaan yrityskulttuuria, vuorovaikutusta ja muuntojoustavuutta

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun tiloissa Helsingin Kivihaassa  muutos syntyi sekä käytännön tarpeista, että halusta muuttaa yrityskulttuuria. Tiloja piti tiivistää ja niiden käyttöä tehostaa mm. siksi, että tiloihin piti saada mahtumaan uusi alivuokralainen. Muutoksella haluttiin parantaa etenkin tiimien välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, sekä tehostaa työtilojen käyttöä ja muuntojoustavuutta, jotta muutokset jatkossakin olisivat helposti toteutettavissa.

 

Työhyvinvointia ja vuorovaikutusta

Kaikilla muutoksen kohteena olleilla henkilöillä oli aiemmin oma nimetty työpiste ja pöytätietokone. Koska työergonomiaan, työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen haluttiin kiinnittää erityistä huomiota, kaikille työntekijöille hankittiin sähkösäätöiset työpöydät ja kannettavat tietokoneet. Tämä mahdollisti sekä paremman työergonomian että työnteon paikasta riippumatta. Myös yksilötyöskentelyyn kiinnitettiin muutoksessa huomiota. Jokaisella  on  mahdollisuus siirtyä työpisteiden välittömässä läheisyydessä oleviin pieniin neuvottelutiloihin tai hiljaiseen yksilötyöskentelyyn tarkoitettuihin työpisteisiin. 

Jokaisen kerroksen  auloihin - jo olemassa olevien pienten neuvottelutilojen lisäksi, tehtiin vuorovaikutusta tukevia tiloja. Nimettyjen lokerokaappien läheisyyteen sijoitettiin muutamalle henkilölle tarkoitettuja neuvottelupisteitä, jotka eivät kuitenkaan ole mitenkään eritettyjä, vaan kaikkien helposti saavutettavissa. Niissä on helppo tavata kollegoita epävirallisesti, mutta myös siirtyä läheisiin neuvotteluhuoneisiin, jos asia niin vaatii. Myös kaikille yhteisen kahvilan ja ravintolan sekä sen yläpuolella olevan parven tiloja uudistettiin aiempaa toimivimmiksi ja monikäyttöisemmiksi. 

 

Työympäristön kehittäminen on jatkuvaa

Muutostyö Veripalvelussa jatkuu edelleen. Isompia neuvotteluhuoneita tullaan remontoimaan kuntoon. 

”Saimme tehostettua tilankäyttöä, mutta samalla aiempaa paremman ergonomian ja vuorovaikutuksen. Tilamme huokuvat avoimuutta ja kutsuvat tekemään yhteistyötä. Kalusteet voi säätää itselle sopivaksi ja paikan valita sen mukaan, millaista työtä milloinkin on tekemässä. Kun uusi henkilö tulee taloon, ei aikaa mene työpisteen järjestämiseen, vaan hän pääsee heti töihin tasaveroisesti tiimiläistensä kanssa”, kertoo Willy Toiviainen, SPR:n Viestintä- ja henkilöstöjohtaja.