Porin kaupungin sairaala

Porissa panostettiin kuntalaisten kuntoutukseen

Kuntalaisten mahdollisimman hyvä hoito mietityttää monessa kaupungissa ja kuntayhtymässä väestön ikääntyessä. Porissakin kuntouttavan sairaalan peruskorjausta ehdittiin odottaa melko pitkään. Nyt vanhuksia palvellaan nykyaikaisilla hoitovälineillä ja tarkkaan suunnitellun toimintamallin avulla peruskorjatussa 112-paikkaisessa kuntouttavassa sairaalassa, ”Tornisairaalassa”.

Samalla myös henkilöstön työskentelyedellytyksiin paneuduttiin aiempaa perusteellisemmin. Martela kalusti mm. lääkäreiden, osastonhoitajien ja sairaanhoitajien työtiloihin sekä yleisiin aulatiloihin. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi terveydenhuoltoon keskittyviin kohteisiin erikoistunut tamperelainen Laaksonen & Wiren.

 

Muuntojoustavuus on tärkeää

Porin kaupungin kiinteistöpäällikkö Kari-Matti Haapala muistuttaa, muuntojoustavuus on tärkeää myös siksi, että valmistuttuaan uudistetun sairaalan pitäisi palvella nykyasussaan nelisenkymmentä vuotta.  ”Mahdollisimman hyvän käytettävyyden varmistamiseksi muutostyön parissa on työskennellyt koko ajan eri alojen asiantuntijoista koottu moniammatillinen työryhmä”, Haapala kertoo.

Projektissa Martelan puolelta mukana ollut Tiina Sirkeoja nostaa esiin myös lopulliseen harmoniaan vaikuttavia yksityiskohtia. ”Suunnitelmissa oli potilashuoneiden seinäpaneeleissa tärkeä rooli saarnilla, joka tuo luonnollista ilmettä muuten helposti kolkkoihin tiloihin. Olin hyvin tyytyväinen, että pystyimme vastaamaan suunnittelijoiden haasteeseen ja toimittamaan samasta materiaalista myös huonekaluja”, hän lisää.

Avainasioita tilojen muunneltavuus, turvallisuus ja viihtyisyys

Sairaalan johtava lääkäri Anna-Liisa Koivisto kertoo, että peruskorjauksen lähtökohtana oli nimenomaan paranemista ja kuntoutumista tukevan ympäristön luominen. ”Avainasioita olivat tilojen muunneltavuus, turvallisuus ja viihtyisyys. Käytännössä muunneltavuus tarkoittaa kalustuksen siirrettävyyttä ja säädettävyyttä sekä tilojen moduuliajattelua. Modernin sairaalasuunnittelun mukaisesti peruskorjauksessa on tietenkin huomioitu myös nykyaikaiset tekniset ratkaisut ja materiaalien ekologisuus sekä elinkaariajattelu. Tavoitteena on, että kuntalaiset selviytyvät pidempään kotonaan tai aikaisemmassa asumispaikassaan. Se edellyttää yhteisesti sovittuja hoito- ja kuntoutuspolkuja niin perusturvan eri palvelualueiden kuin Satakunnan sairaanhoitopiirinkin kesken”, Koivisto sanoo.