Country

Pankki kierrätti kalusteita Norjassa

Oslo, Norja, 2015

Monta tapaa kierrättää

Pankin 2000 työntekijää muutti Oslossa uuteen Norjan pääkonttoriin joulukuussa 2015. Muuton tavoitteena oli halu parantaa sisäistä yhteistyötä ja saada neliöt tehokkaampaan käyttöön. Uudistuksen myötä säästettiin tilakustannuksissa 40 % ja lisäksi energiakustannuksissa. Vaikutukset pankin brändiin olivat myös merkittäviä.

Martela tarjosi palveluna kalusteiden kierrätyksen osana pohjoismaista sopimusta. Vanhasta pääkonttorista poistettiin yhteensä 11208 kalustetta, joista osa kunnostettiin ja otettiin käyttöön uudessa toimistossa. Osa otettiin myyntiin käytettyinä Martela Outlet -myymälöissä. Huonokuntoisimmat kierrätettiin kalustekomponentteina tai käytettiin energiana ja materiaalina teollisuudelle. Myös Majorstutunet bo- og behandlingssenter –vanhainkodille tehtiin lahjoitus.

KIERRÄTYS SOPII YMPÄRISTÖTAVOITTEISIIN

Martela vastasi kaikkien uusien kalusteiden asennuksesta. Kaikki kalusteet on myös tunnistettu RFID-tageilla käyttöomaisuuden hallintajärjestelmässä.
Pankki on asettanut selkeät tavoitteet ympäristövaikutusten vähentämisestä toiminnassaan. Kalusteiden kierrätys on tärkeä osa tavoitteiden saavuttamisessa. Kierrätys myös säästi rahaa, koska pankin ei tarvinnut maksaa kalustejätteiden hävittämisestä.
Pankki oli erittäin tyytyväinen Martelan suorittamaan kierrätysprojektiin.

Lue lisää case Pankki Tukholma

Lue uutinen Leed Platinum Martelan tuella