Country

Musiikkitalo - Sibeliusakatemia

Helsinki, 2011
Arkkitehti, LPR-arkkitehdit Oy

Kun Martela toteutti sisustusta Musiikkitalon aulatiloihin, Black Box -konserttisaliin ja taustatiloihin, oli ohjenuorana tukea rakennuksen voittanutta LPR-arkkitehtien ehdotusta “A mezza voce”. Sisustus tuli siis toteuttaa “hiljaisella äänellä”.
Martela uskoo, että hyvän designin tulee aina kunnioittaa ja vahvistaa omaa ympäristöään, joten tehtävä oli luonteva.

Martelan Diagonal-mallisto sopi täydellisesti Musiikkitalon aulatiloihin. Diagonalin viistoon leikkautuvat palat noudattavat samaa teemaa kuin rakennus ja sen muutkin tilat. Samaa muotokieltä on löydettävissä mm. irto- ja kiintokalusteista sekä pinta- materiaaleista. Lähtökohtana tälle viistojen ja taitteisten muotojen käytölle oli talon sydän, eli pääkonserttisali, jonka viistot ja epäsymmetriset katsomolohkot kiertävät esiintymislavaa.

Black Box, joka toimii Musiikkitalon vahvistetun musiikin salina, on monitoimitila, jossa toteutetaan hyvin erityyppisiä esityksiä. Tilaan toimitettiin Martelan teleskooppikatsomo. Teleskooppikatsomon variointi-mahdollisuudet mahdollistavat helpon muuntelun tilaisuuden luonteen ja asiakasmäärän mukaan. Koottaviin katsomomalleihin verrattuna Martelan teleskooppimallin muuntelu vaatii kuitenkin huomattavasti vähemmän työtä.

Arkkitehtuurinsa osalta Musiikkitalo on kannanotto alueen arkkitehtuurin eheyttämisestä ja ympäristöään kunnioittavasta arkkitehtuurista. Ajatus jatkuu sisustuksessa, rakennuksen julkisten tilojen ollessa hyvin hillitysti sisustetut.

Orkesteritoiminnan taustatilat ja Sibelius-akatemian tilat ovat käytöltään itsenäisemmät, joten niiden sisustuksessa voitiin poiketa muiden tilojen tyylistä. Se oli myös käyttäjien toive.