Country

Martelatalon uudistus 2012

Helsinki, 2012
Tila- ja sisustussuunnittelu, Tiina Myller, Päivi Pentikäinen ja Maarit Vuori, Martela

Alkusyksystä 2012 Martela uudisti toimitalonsa tilat täydellisesti. Työ tehtiin hyödyntäen Martelan omaa tila-, suunnittelu-, kaluste- ja palveluosaamista: samojen tinkimättömien periaatteiden mukaisesti, joita Martela noudattaa toteuttaessaan tilamuutoksia asiakasyrityksilleen.

Martelan modernissa työnteon konseptissa tilat jakautuvat julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin vyöhykkeisiin Joustavuutta ja muunneltavuutta korostavat ratkaisut tekevät työskentelystä dynaamista ja miellyttävää niin avoimissa kuin yksityisyyttä tarjoavissa tiloissa.

Erilaisia kohtaamisia varten on rakennettu paljon uusia keskustelu-, kokous- ja tapaamisalueita. Uudistuksen myötä Martelassa siirryttiin osittain myös jaettuihin työpöytiin: työpisteen voi valita kulloisenkin päivän työtehtävien mukaan. Uudessa materiaalistudiossa voidaan järjestää yhteisiä työpajoja asiakkaan kanssa. Äärimmäistä keskittymistä vaativia tehtäviä varten talossa on esimerkiksi hiljainen kirjasto sekä rauhalliset puhelut mahdollistavat puhelinkopit. Uusissa ratkaisuissa huomioitiin innovatiivisella tavalla tietotyön luonteen muuttuminen ja eri tavoin työtä tekevät työntekijät.

Monilla työpaikoilla yhä useampi työntekijä tekee liikkuvaa ja monipaikkaista tietotyötä – käyden työpaikallaan lähinnä vain tavatakseen tiiminsä jäseniä, käyttääkseen neuvottelutiloja tai käydäkseen virtuaalineuvotteluja.

Koko talo kahvilasta, aulasta ja näyttelytilasta alkaen otettiin uudistuksessa tehokäyttöön työskentelyyn soveltuvaksi tilaksi. Tällä tuotettiin jopa 25 % säästö tilantarpeessa henkilöä kohden – työn tehokkuutta ja viihtyvyyttä samalla parantaen! Samalla yleisten tilojen tilantarvetta pystyttiin vähentämään 10 % prosenttia.