Country

Martelatalon uudistus

Helsinki, 2014
Tila- ja sisustussuunnittelu, Tiina Myller, Päivi Pentikäinen ja Maarit Vuori, Martela

Martelatalo elää niin kuin opettaa

Martelatalon viimeisimmän uudistuksen myötä monitilatoimistosta ja tilojen elinkaarimallista tuli kirjaimellisesti osa Martelan ydintä.

Martelatalo siirtyi jo 2012 toimimaan yrityksen kehittämän monitilatoimistomallin mukaisesti, mutta kehitys ei kuitenkaan jäänyt siihen, sillä niin organisaatiot, työskentelytavat kuin asenteetkin muuttuvat ajan myötä. Työympäristön pitää myös pystyä riittävästi tukemaan erilaisia työntekijätyyppejä. Siksi Martela kartoitti työntekijöidensä päivittäiset aktiviteetit, laati elinkaariajattelun ylläpitovaiheen mukaisen suunnitelman tarvittavista muutoksista – ja ryhtyi toimeen.

Monitilatoimisto tukee uutta tapaa tehdä työtä

Uudistuksen yhteydessä noin 60 prosenttia toimihenkilöistä luopui nimetyistä työpisteistä ja siirtyi käyttämään vapaasti valittavia työpisteitä. Martela Dynamic –teknologian avulla kukin voi tarkistaa saapuessaan vapaat työpisteet sekä työtoverien sijainnin infotiskin näytöltä. Samalla teknologialla pystytään myös mittaamaan työpisteiden käyttöastetta. Martela Dynamic –työpisteet muistavat henkilökohtaiset asetukset ja säätävät työpisteen niiden mukaisesti. Ne voi myös säätää muistuttamaan liiasta istumisesta.

Myös säilytysratkaisuja uudistettiin ja nyt henkilökohtaiset tavarat voi jättää työpäivän ajaksi henkilökohtaiseen lokerokaappiin. Päivän aikana tarvittavat esineet, kuten kannettava tietokone ja puhelin, kulkevat kätevästi mukana tarkoitukseen suunnitellussa toimistolaukussa. Näiden uudistusten lisäksi myös pieniä, kahdenkeskisiin palavereihin sopivia neuvottelutiloja lisättiin.
 

Muutoksen vaikutukset

Muutoksen valmistuttua Martelatalon tilat mukautuvat paremmin sekä työn haasteisiin että yksilöiden tarpeisiin. Jokainen työntekijä voi valita itselleen parhaiten työtehtäväänsä sopivan työpisteen, jolloin käytännössä koko rakennus muuttuu yhdeksi isoksi työtilaksi. Tämä mahdollistaa erilaisten tiimien aiempaa joustavamman yhteistyön. Tiedonkulku eri toimintojen välillä paranee, mutta myös häiriöttömiä työtiloja löytyy entistä enemmän. Martelatalosta muodostuu näin entistäkin monipuolisempi ja viihtyisämpi työpaikka.

89 % Saan tarvittaessa riittävän työrauhan

72 % Työskentelyni on tehostunut

68 % Työhyvinvointini on parantunut

* Martela käyttäjäkokemustutkimus, marraskuu 2014

Infografi muutoksen tuloksista.

 

Kehitystyö jatkuu

Vuonna 2015 tehtävien parannusten ansiosta voimme seuratatyöpisteiden lisäksi myös muiden työskentelyalueiden kuten neuvottelutilojen, puhelinkoppien ja erilaisten yksityisyyttä tukevien huonekalujen käyttöä. Tämä parantaa työskentelykokemusta entisestään. Myös tilojen hallinta tehostuu, koska toimiston kaikkien alueiden käyttöaste on tiedossa reaaliaikaisesti ja muuttuviin tarpeisiin voidaan mukautua joustavasti.

Martela Lifecycle -palvelut

Määrittelypalvelut

Tila- ja sisustussuunnittelu

Kalusteiden kierrätys

Muutot

 

Näin monitilatoimisto toimii Martelatalossa