Kalasataman Validia-koti

2013 Helsinki
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia, Kalasataman Validia-koti
Konsepti- ja tilasuunnittelu, sisustussuunnittelija  Irene Koukku, Martela

Lähtötilanne
Lähtötilanteessa asiakkaalla ei ollut olemassa tilakonseptia joka toimisi ohjenuorana olemassa olevien kohteiden perusparannustöissä sekä uudiskohteiden suunnittelutyössä.

Asetetut tavoitteet
Asiakkaalla oli tarve kirkastaa brändiänsä.
Yritys halusi kasvattaa palveluidensa markkinointiarvoa yhtenäistämällä eri yksiköidensä tiloja laadukkaiksi, ajattomiksi, visuaalisesti ehyiksi sekä kohderyhmilleen soveltuviksi.

Martelan ratkaisu / Validian tilakonsepti
Konseptisuunnittelu aloitettiin syksyllä 2012 ja valmis konsepti luovutettiin asiakkaalle keväällä 2013. Asiakkaan kanssa käytiin läpi konseptin eri kohderyhmät, jotka asiakkaan tapauksessa olivat vammaiset ja ikääntyneet.
Kummallekin kohderyhmälle sovittiin suunniteltavaksi 3 ilmettä. Sisustuskonsepti tuli sisältämään yhteensä 6 eri ilmettä.

Konseptin kukin ilme on koottu omaksi paketikseen sisältäen seuraavat:

 • tunnelma- ja värikollaasit
 • esimerkit tilankäyttösuunnitelmista tilatyypeittäin
 • väri- ja materiaalisuunnitelmat tilatyypeittäin
 • esimerkit kalustussuunnitelmista tilatyypeittäin
 • valaistussuunnitelman (sisustusvalaisimet)
 • taulukkomuotoinen yhteenveto joka sisältää kaikki konseptin ilmeessä käytettävät materiaalit, värit, kalusteet, tuotteet yms.

Konseptin pilottikohteena toimi muistisairaiden asumispalveluyksikkö Helsingin Kalasatamassa. Kohde valmistui tammikuussa 2013. Seuraavat konseptin mukaan toteutetut uudiskohteet valmistuivat elokuussa 2013 Turun Hirvensaloon ja loppuvuonna 2013 Seinäjoelle. Konseptia on lisäksi sovellettu asiakkaan olemassa olevissa kohteissa jo useilla paikkakunnilla, mm. Kokkolassa, Kajaanissa, Kuopiossa, Turussa sekä Lahdessa.

Olemassa oleviin yksiköihin valitaan konseptista hoivayksikköön soveltuva ilme ja kaikki tulevat tilamuutokset noudattavat valittua ilmettä. Näin nämäkin yksiköt alkavat noudattaa tila tilalta konseptin mukaista yhdenmukaisuutta.

Kuten aina tehtäessä tilasuunnittelua erityisryhmille, oli tässä tilakonseptinkin suunnittelussa tärkeänä tavoitteena saavuttaa paras mahdollinen toiminnallisuus kohderyhmä huomioon ottaen. Toiminnallisuus pitää tässä yhteydessä sisällään ergonomian laajasti ajateltuna, sisältäen mm. vaatimuksen esteettömästä ympäristöstä. Muita merkittäviä tavoitteita olivat esteettisen ja akustisesti miellyttävän ympäristön luominen.

Mitä tehtiin?
Asiakkaalle esiteltiin tilakonseptista aluksi luonnokset, joiden hyväksymisen jälkeen tilakonsepti työstettiin valmiiksi.
Samanaikaisesti konseptin kanssa suunniteltiin jo asiakkaan ensimmäistä konseptin mukaista kohdetta: Helsingin Kalasataman Validia-kotia.

Konseptissa otetaan kantaa tilaan kokonaisvaltaisesti sisältäen aiemmin mainittujen osa-alueiden lisäksi myös mm. pintamateriaalit. Nämä on suunniteltu osin Martelan toimesta ja osin yhteistyössä arkkitehdin kanssa. Kalasataman kohteessa sisustussuunnittelijan suunnittelutyö ulottui mm. ikkunateippausten, turvateippausten sekä asuinhuoneiden nimikylttien suunnitteluun saakka – koska tavoitteena oli kokonaisvaltaisesti eheän tilan luominen.

Martela vastasi Kalasataman kohteessa sisustuksen toimituksesta sekä asennustyöstä. Pintamateriaalien asennus (tapetti ja maalaustyöt) tehtiin osana rakennusurakkaa, eli asiakkaan toimesta.

Asiakkaalle luodun tilakonseptin tavoitteet ja edut:

 • toimia työkalupakkina tulevien asumisyksiköiden eri tilojen suunnittelussa
 • teemat soveltuvat yhtä hyvin kaupunkiin kuin maaseudulle
 • eheän visuaalisen kokonaisuuden luominen
 • tunnelmaltaan kokonaisvaltaisen tilan luominen
 • skaalautuvuus ja muunneltavuus (soveltuvuus eri kokoisiin kohteisiin, tiloihin)
 • esitellä esimerkinomaisesti tilankäyttöratkaisut tilatyypeittäin. Toteutuksessa sovelletaan esimerkkiä, eli konsepti adaptoidaan kohdekohtaisesti
 • esitellä kalustussuunnitelmat esimerkinomaisesti tilatyypeittäin
 • esitellä materiaalivalinnat ja tuotteet, toteutukseen voidaan valita ominaisuuksiltaan/visuaalisesti vastaavanlainen