Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva

2013 Helsinki
sisustussuunnittelu Martela, Maarit Vuori

Kohde: Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n hoivakoti Daalia, joka tarjoaa ikääntyneille ja muistisairaille ympärivuorokautista palveluasumista.

Lähtötilanne
Muutos toteutettiin Museoviraston suojelemaan, 1800-luvulla rakennettuun rakennukseen.
Viimeksi 1980-luvulla korjattuihin sairaalarakennuksiin saneerattiin nykyiset tila- ja toimintavaatimukset täyttävät hoivakodit ja sairaala.
Muutostarve syntyi, kun Diakonissalaitos tarvitsi lisää paikkoja hoivayksikölle ja entiset toimitilat eivät vastanneet palveluasumisen vaatimuksia.

Asetetut tavoitteet
Asiakas halusi kiinnittiää tiloissa huomioita toimivuuteen, apuvälineiden kanssa liikkumiseen tilassa ja kodikkuuteen.
Vanhan rakennuksen henki haluttiin näkyvän, mutta kalusteet haluttiin olevan ergonomisesti liikuntarajoitteisille suunniteltuja sekä helposti huollettavia.
Hoitohenkilökunnan ergonomiaa haluttiin myös parantaa.
Muunneltavuus ja kalusteiden siirreltävyys eri kerrosten ja hoivakotien välillä piti ottaa huomioon kalusteita valittaessa. Samoin apuvälineiden käytön piti olla mahdollista kalusteiden sijoittelussa.
Lähtökohtana ja tavoitteena asiakkaalla oli saada toimivat kalusteet ja rakennukseen esteettisesti sopivat verhot. Muiden sisustustuotteiden hankinta siirrettiin pääosin tuonnemmaksi.

Martelan ratkaisu
Yleisilmeestä haluttiin harmoninen sekä kodikas. Pyrittiin kodikkuuteen ja viihtyvyyteen
Rakennuksen hienoa arkkitehtuuria ei haluttu peittää vaan mm. upeita ikkunoita haluttiin korostaa läpikuultavilla verhoilla, jotka sointuivat sisäpintojen sävyihin.
Kalusteet valittiin hoivakotimallistosta, jossa puhtaanpito ja hygieenisyys olivat tärkeä valintakriteeri. Materiaalit ovat helposti puhdistettavia, hoivakalusteiden osalta konepestäviä 60 asteessa.
Värisuunnitelmassa otettiin huomioon arkkitehdin rakennukseen valitsemat värit sekä helposti hahmotettavat värit asukkaiden näkökulmasta.
Valintakriteereinä kalusteissa käytettiin saneerattavan kohteen arkkitehdin valitsemia värejä ja materiaaleja.

Mitä tehtiin?
Martela toteutti kohteen tila- ja sisustussuunnittelun, muuton/muuttopalvelun ja toimitti uudet kalusteet, sekä mm. matot ja verhot.
Muuton yhteydessä Martela kierrätti vanhat kalusteet.
Ruokailutilassa huomioitiin pyörätuolit ja rollaattorit, joilla tultiin tilaan, yhteistilassa huomioitiin runsaasti istumapaikkoja TV:n katselua varten.
Saneeraus kesti lähes kaksi vuotta.

Edut ja hyödyt
Martela kuunteli tarkkaan asiakkaan toiveita alusta saakka, jonka perusteella kokonaisuutta lähdettiin suunnittelemaan.
Asetettuihin tavoitteisiin päästiin ja ratkaisuissa oli huomioitu vanhan rakennuksen vaatimukset sekä antiikkikalusteet, joiden toivottiin jäävän tilaan uusien kalusteiden kanssa.
Yksilölliset ja yhteisölliset tarpeet pyrittiin huomioimaan Martelan ratkaisussa. Pienet oleskelutilat kerroksissa haluttiin houkutteleviksi esim. omaistapaamisia silmälläpitäen. Näihin tiloihin suunniteltiin tunnelmaa lisäämään mm. sähkötakka, iso matto sekä näyttävä lattiavalaisin. Pienessä tilassa pieni keinutuoli on mahdollinen tavalliseen ison tilan vievään keinutuoliin verrattuna.

Uudistettuihin tiloihin muuttaneet uudet asukkaan ja henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä valintoihin. Tilojen käytettävyyttä, viihtyisyyttä ja tehokkuutta päästiin hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla Martelan kokonaisratkaisussa.