Country

Finnair

Lähtötilanne

  • Uuden, Helsinki-Vantaan lentoasema-alueella sijaitsevan HOTT-toimistorakennuksen myötä Finnair halusi koota yhteen yrityksen kaikki yksiköt
  • Aiemmin Finnairin organisaatio oli hyvin hajautettu, eivätkä toimitilat vastanneet tarkoitustaan
  • Toimitiloista haluttiin tehdä yrityksen uuden ”Designed for you” -strategian mukaiset
  • Tärkeänä vaikuttimena projektille oli halu uudistaa yrityksen kulttuuria ja työn tekemisen tapoja
     

Finnair likes it HOTT

Vuodenvaihteessa 2014 lopullisesti valmistuneen HOTT-toimistorakennuksen myötä Finnair pystyi kokoamaan saman katon alle yrityksen kaikki yksiköt. Samalla Finnair siirtyi Martelan avustamana hyödyntämään nykyaikaisen
monitilatoimiston periaatteita päivittäisessä toiminnassaan.

Finnairin vuonna 2012 julkistettu uusi visuaalinen identiteetti on rakennettu vastaamaan yhtiön kasvutavoitteita tulevaisuudessa. Asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin halutaan vastata raikkaan innovatiivisilla ja yksilöllisillä ratkaisuilla ”Designed for You” -brändilupauksen hengessä. Ilmeen kokonaisuudistus näkyy logon uudistuksesta ja matkustamotilojen ilmeestä aina henkilöstön pukuihin – ja nyt myös yrityksen toimitiloihin.

Uuden, Helsinki-Vantaan lentoasema-alueella sijaitsevan HOTT-toimistorakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Helin & Co ja sisustuksesta vastasi Workspace Oy pääsuunnittelijanaan sisustusarkkitehti Martta Suurpää.

 

  • Martela hoiti rakennuksen noin 1000 työpisteen toimitilan kokonaisratkaisun, vastaten niin vanhojen toimitilojen tyhjentämisestä, uusista kalusteista, muutosta uuteen toimitilaan kuin vanhojen kalusteiden vastuullisesta kierrätyksestä.
  • Martelan kautta toimitettiin monitilakalusteita noin kymmeneltä eri valmistajalta.
  • Martelan kautta tulivat lisäksi muun muassaverhot, puusepänkalusteet sekä valaisimia. Kokonaisratkaisuun sisältyivät myös uudet ergonomiset työpisteet.


”Ensikokemukset monitilatoimistosta ovat olleet todella positiivisia: jopa kahdeksan kymmenestä tuntee, että muutos on parantanut
työntekoa. Hyvälle lopputulokselle oli tärkeää, että muutosprojekti pystyttiin hoitamaan
kokonaisratkaisuna, yhdessä osaavien ammattilaisten kanssa.”

Kaisa Tuuliainen
Head of Human Resources Development, Finnair