Country

Enfo Kuopio


Lähtötilanne

Enfo on Pohjoismaissa toimiva tietotekniikkayritys. Vuonna 2012 yrityksen Kuopion konttori päätti luopua aiemmista toimitiloistaan jatkuvien sisätilaongelmien vuoksi.
Yrityksen hieman alle 200 työntekijää pääsivät muuttamaan uusiin toimitiloihin alkutalvesta 2013.
 

Asetetut tavoitteet

 • Enfo halusi kiinnittää uusissa työskentelytiloissa erityistä huomiota akustiikkaan, ergonomiaan, muunneltavuuteen sekä ekologisuuteen
 • Yrityksessä oli myös huomioitu työskentelykulttuurin murros; tavoitteena oli luoda uudenlainen, nykyaikaisiin työskentelyyn soveltuva toimintaympäristö, joka tukee täydellisesti Enfo Oyj:n toimintoja
 • Työviihtyvyyttä ja yrityksen mielikuvaa toimitiloissa vierailevien ja potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa haluttiin parantaa korostamalla tiloissa modernia, raikasta Enfo-ilmettä
   

Martelan ratkaisu

 • Projekti aloitettiin tekemällä yhdessä Enfon toimitilaryhmän kanssa kokonaisvaltainen työympäristösuunnitelma, jossa huomioitiin tarvittava toiminnallisuus
 • Uusien toimitilojen suunnittelijana toimi Martelan sisustussuunnittelija Anne-Mari Juutilainen
 • Suunnitelmassa hyödynnettiin Inspiring Office -konseptia, jonka avulla työympäristöön luotiin nykyaikaiseen monitilatoimistoon soveltuvia työskentely- ja kohtaamistiloja
 • Vaaleilla kalusteilla ja vahvoilla tehosteväreillä tiloihin haluttiin luoda moderni ja inspiroiva yleisilme
 • Osaan tiloista oli laadittu aiemmin sisustussuunnittelija Tiina Ruotsin toimesta sisävärisuunnitelma, joka huomioitiin suunnitelmassa
   

Mitä tehtiin?

 • Martela suoritti Enfon muuton vanhoista tiloista uusiin alusta loppuun
 • Projektiin sisältyi mm. suunnittelu-, inventointi- ja muuttopalvelut muuttotarvikkeineen
 • Osa vanhoista kalusteista muutettiin Enfon käyttöön toisaalle ja kaikki jäljelle jääneet kierrätettiin
   

Edut ja hyödyt

 • Inspiring Office by Martela -tilakonseptin mukaiset ratkaisut parantavat tilan käytettävyyttä sekä työn viihtyvyyttä ja tehokkuutta
 • Kokonaisratkaisussa on huomioitu Enfon tavoitteet ja lähtökohdat
 • Oikea tuote oikeassa paikassa tukee tilojen toiminnallisuutta ja käytettävyyttä
 • Ergonomiset ja yksilön ja yhteisön tarpeet huomioivat kalusteratkaisut lisäävät työssä jaksamista ja tehokkuutta
 • Martelan kokonaisvaltainen muutoksenhallinta vapautti Enfon työntekijät keskittymään omaan ydinosaamiseen ja liiketoimintaan