Country

Käyttäjälähtöinen oppimisympäristö uudistuu tarpeiden mukaan.

Onko nykyinen oppimisympäristönne toimiva? Tukevatko eri tilat toimintakulttuuria ja käyttötarpeita, viihdytäänkö niissä ja ovatko tilat tehokkaassa käytössä? Palveleeko nykyinen oppimisympäristönne jatkuvasti uudistuvia opettamisen ja oppimisen tapoja?

Oppilaitosten toimintakulttuuri on murroksessa, ja opettamisen ja oppimisen tavat ovat yhä monimuotoisempia. Uudet käytännöt ja menetelmät edellyttävät myös oppimisympäristön uudistamista. Se kannattaa tehdä käyttäjälähtöisellä ja osallistavalla tavalla.

Koulut ja oppimisympäristöt on perinteisesti suunniteltu kestämään jopa kymmeniä vuosia. Nykyisen muutostahdin vuoksi on kuitenkin vaikea ennustaa, koska ja miten opettamisen ja oppimisen tavat muuttuvat ja mitä opetusympäristöltä sen vuoksi vaaditaan.

Martelan uusi Oppimisympäristö palveluna -malli vastaa tähän haasteeseen. Sen avulla oppilaitoksiin pystytään luomaan helposti muokattavia, monimuotoisia oppimis- ja opetustiloja, käyttäjien yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Palveluun sisältyy oppimisympäristön jatkuva optimointi. Martelan Oppimisympäristö palveluna varmistaa, että oppimisympäristö on aina parhaimmillaan.

Oppimisympäristö palveluna -mallin hyödyt:
• Oppimisympäristöä testataan, arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti
• Oppimisympäristö luodaan käyttäjätiedon ja -kokemuksen perusteella
• Työn tuottavuus ja innovaatiokyky kasvaa
• Käyttäjäkokemus paranee samalla kun toiminta- ja oppimiskulttuuri uudistuu
• Budjetointi helpottuu – kokonaiskustannukset ovat ennakoitavissa ja hallittavissa
• Mahdollistaa myös pelkkien kalusteiden hankkimisen palveluna