Country

Käyttöomaisuuden hallinta tukee yrityksen liiketoimintaa yksinkertaistamalla kalustekokonaisuuden hallintaa ja raportointia. Autamme toimitilojen muutoksissa, helpotamme budjetointia ja inventointia ja teemme kalusteiden elinkaaren näkyväksi.
Käyttöomaisuuden hallintapalvelumme (KOHi) perustuu tunnistus- ja etähallintatekniikkaan (RFID), jonka avulla käyttöomaisuutta voidaan seurata ajantasaisesti erilaisin raportein.

KÄYTTÖOMAISUUDEN HALLINTAPALVELU (KOHi) TUKEE LIIKETOIMINTAA:
• Hallinta ja raportointi yksinkertaistuu, kun kalustetieto on yhdessä järjestelmässä.
• Hallintaan liittyvät kustannukset pienenevät, kun aikaa ja resursseja tarvitaan vähemmän muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa.
• Turhat hankinnat ja varastoinnin tarve vähenevät ja kalustepoistot voidaan tehdä harkitusti.
• Suunnitelmallisilla huoltotoimenpiteillä pidennetään toimistokalusteiden elinkaarta ja vähennetään uusien hankintatarvetta.
• Budjetointi tarkentuu, kun tulevia hankinta- ja huoltokustannuksia voidaan ennakoida luotettavammin.