Country

Optimaalisen käyttökokemuksen ja -asteen saavuttamiseksi on tilojen käyttöä ja käyttötarpeita on syytä tarkastella säännöllisesti.

Työympäristön käyttäjäkokemuksia voidaan mitata esimerkiksi sähköisellä kyselyllä. Ensimmäinen mittaus olisi suositeltavaa toteuttaa n. 4-8 kuukautta työympäristöuudistuksesta.

Uudistamissuunnittelun avulla voidaan myös päivittää eri tilojenne sisustusratkaisuja käyttäjälähtöisesti.