Country

Toimistokalusteiden inventointi helpottaa ja nopeuttaa muutosten läpivientiä, kun olemassa olevien toimistokalusteiden hyödyntämismahdollisuudet kalustussuunnittelussa sekä tila- ja sisustussuunnittelussa selvitetään.

Toimistokalusteiden inventointi on tärkeä osa onnistunutta lopputulosta uutta tai uudistettavaa toimitilaa suunniteltaessa. Kalusteinventoinnissa kartoitamme, yksilöimme ja luetteloimme käytössä olevat kalusteet ja voimme hallinnoida kalusteiden elinkaarta kustannustehokkaasti ja vastuullisesti. Vaihtoehtoina ovat hyödyntäminen tilasuunnittelussa, elinkaarikierrätys, varastointi ja/tai uudelleensijoittelu toiseen toimipisteeseenne.

Martela Dynamic Asset Management -palvelu nopeuttaa inventoinnin tekemistä merkittävästi ja sen avulla voidaan seurata käyttöomaisuuden elinkaarta jatkossa paremmin kuin koskaan aiemmin aina investointisuunnittelusta sen kierrätykseen saakka. Dynamic Asset management -palvelun käyttöönotto on helppo toteuttaa juuri inventoinnin yhteydessä.