Country

Inspiring Workshops -palvelumme tukevat uudenlaisten työ- ja oppimisympäristöjen käyttäjälähtöistä suunnittelua, hallittua muutosta ja sulavaa käyttöönottoa. Työpajoissamme perehdytämme henkilöstönne uudenlaiseen tila-ajatteluun ja he pääsevät tutustumaan uudenlaisissa tiloissa työskentelyyn käytännössä. Lisäksi käsittelemme yhteisten ryhmätehtävien avulla muutokseen liittyviä huolia sekä otamme henkilöstön konkreettisesti mukaan uusien tilojen suunnitteluun.

Työpajoja voidaan järjestää työ- ja oppimisympäristömuutoksen eri vaiheissa:

MÄÄRITTELYTYÖPAJA
Työ- ja oppimisympäristön määrittelyvaiheessa on tärkeää tiedonkeruun lisäksi osallistaa tilojen käyttäjät muutokseen ja perehdyttää heidät uusiin mahdollisuuksiin tehdä työtä. Tällä on suuri merkitys työn tehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantamiselle sekä muutosjohtamisen tukemiselle.

SUUNNITTELUTYÖPAJA
Käyttäjäryhmille on hyvä järjestää suunnittelutyöpajoja, joissa heidät osallistetaan suunnitteluun erilaisia tiloja tukevien sanallisten ja kuvallisten ryhmätehtävien avulla. Näin he pääsevät ideoimaan uusia työn teon tapoja ja niitä parhaiten tukevia monitilaratkaisuja.

JALKAUTUSTYÖPAJA
Suosittelemme, että toteutusvaiheen yhteydessä käyttäjäryhmät osallistetaan uusien tilojen yhteisten pelisääntöjen luontiin. Työpajan avulla sitoudutaan uudenlaiseen työskentelytapaan ja niitä tukevien yhteisten pelisääntöjen käyttöön.

Inspiring Workshops -palvelumme sisältää työpajojen valmistelun, fasilitoinnin, tukimateriaalit ja yhteenvedon. Työpajoja voidaan järjestää Martelatalossa, jossa pääsee tutustumaan uudenlaiseen monitilaympäristöön myös käytännössä. Lisäksi järjestämme muutosta tukevia Pop up -työpajoja tarpeen mukaan.

EDUT PÄHKINÄNKUORESSA
• Tukee työ- ja oppimisympäristömuutoksen johtamista
• Sitouttaa kaikki muutokseen ja positiivisuuteen
• Osallistaa ja sitouttaa yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen
• Mahdollistaa uusien mahdollisuuksien ymmärtämisen
• Mahdollistaa uuden työskentelytavan omaksumisen
• Antaa jokaisella mahdollisuuden kertoa näkemyksensä
• Lisää työnteon sujuvuutta, viihtyvyyttä, työhyvinvointia ja inspiroi