Country

Käyttöomaisuuden hallinta tukee yrityksen liiketoimintaa yksinkertaistamalla kalustekokonaisuuden hallintaa ja raportointia. Dynamic Asset Management -palvelu auttaa toimitilojen muutoksissa, helpottaa budjetointia ja inventointia sekä tekee kalusteiden elinkaaren näkyväksi.

Palvelun avulla voidaan seurata käyttö-omaisuuden elinkaarta paremmin kuin koskaan aiemmin. Järjestelmä pitää kaikki tiedot yhdessä paikassa ja mahdollistaa näkyvyyden myös kalusteisiin liittyvissä toiminnoissa. Tiedon avulla voidaan tehdä perustellummin investointi- tai kalusteiden kierrätyspäätöksiä sekä parantaa huonekalujen ja muun omaisuuden tehokasta käyttöä. Käyttöomaisuutta seurataan pilvipohjaisen palvelun avulla esimerkiksi sijainnin, kustannuspaikan tai ostopäivän perusteella.

Kalusteet on mahdollista merkitä viivakoodilla, QR- tai RFID-merkeillä, mikä auttaa tunnistamaan kalusteet ja mahdollistaa reaaliaikaisesti kalusteita koskevan tiedot hyödyntämisen sekä helpon päivittämisen. Tämä puolestaan vähentää kalusteiden katoamista, minimoi kustannuksia ja säästää aikaa.

Palvelu tukee mobiililaitteita.

Dynamic Asset Management tukee yrityksen toimintaa:
• Hallinta, seuranta ja raportointi yksinkertaistuu, kun kalustetieto eri lokaatioista, mukaan lukien muu käyttöomaisuus, on yhdessä järjestelmässä.
• Hallintaan liittyvät kustannukset pienenevät, kun aikaa ja resursseja tarvitaan vähemmän tiedon etsimiseen sekä muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa.
• Läpinäkyvyys koko elinkaaren aikaiseen kalustotietoon, ei enää turhia investointeja.
• Turhat hankinnat ja varastoinnin tarve vähenevät ja kalustepoistot voidaan tehdä harkitusti.
• Suunnitelmallisilla huoltotoimenpiteillä pidennetään toimistokalusteiden elinkaarta ja vähennetään uusien hankintatarvetta.
• Toiminnan suunnitelmallisuuden aste kasvaa. Budjetointi tarkentuu, kun tulevia hankinta- ja huoltokustannuksia voidaan ennakoida luotettavammin.