Osake

Osake

Martela on 75-vuotias perheyritys, jonka osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeet jakautuvat A- ja K-osakkeisiin. A-osakkeella on 1 ääni ja K-osakkeella on 20 ääntä yhtiökokouksessa. Molemmilla osakesarjoilla on samat osinko-oikeudet.

Martela Oyj:n osakkeet on liitetty arvo-osuusrekisteriin 10.2.1995. A-sarjan osake noteerataan OMX Helsingin Pörssissä. 

Martela Oyj:n rekisteröity osakemäärä 31.12.2019 oli 4.155.600 osaketta. Osakepääoma oli 7 MEUR.

Lisätietoa osakkeista ja osakkeenomistajista löytyy yhtiön viimeisimmästä vuosikertomuksesta sekä verkkosivujen hallinnointi osuudesta.