Neljä eri työntekijätyyppiä

Tilan käyttöä voidaan tarkastella työntekijöiden kannalta jakamalla tietotyöläiset neljään ryhmään työtehtävän luonteen, yksityisyyden tarpeen ja ihmisen oman persoonan mukaan, joita ovat toimistolla työskentelevät ankkurit ja yhdistelijät sekä kentällä työskentelevät keräilijät ja navigoijat. Profiileittain tarkasteltuna huomataan fyysisen, sosiaalisen ja virtuaalisen tilantarpeen vaihtelu tunnistettujen neljän profiilin välillä.

Ajatus neljästä henkilötyyppistä on peräisin työterveyslaitoksen TOTI-hankkeesta, jossa kehitetään työkaluja tulevaisuuden toimistotilojen kehittämiseen. Martela on ollut mukana hankkeessa.

Liikkuvat ja monipaikkaista tietotyötä tekevät työntekijät tulevat päätyöpaikalleen tavatakseen työtiiminsä jäseniä, tarjotakseen asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen edustavat neuvottelutilat tai käydäkseen virtuaalineuvotteluja. Spontaanien kohtaamisten on todettu olevan tuottavuuden takana.

Tukeeko työympäristösi työntekijätyyppiäsi? Testaa oma työntekijätyyppisi nopealla testillä.

Ankkurit

 • ovat istumatyöntekijöitä, jotka ovat toimistolla päivittäin ja hoitavat useimmat tehtävänsä oman työpöytänsä äärellä
 • työtilan suunnittelussa työpisteen ergonomiset ratkaisut ovat tärkeitä
 • koska työssä korostuvat usein keskittymistä vaativat tehtävät, ympäristön on oltava rauhallinen
 • ankkureille tulisi suunnitella toimintaympäristö, jossa negatiivisia keskeytyksiä on mahdollisimman vähän

Yhdistelijät

 • viettävät puolet työajastaan organisaationsa eri tiloissa, kuten neuvotteluhuoneissa, kahviloissa ja kollegoidensa työpisteiden äärellä
 • työtilan pitää edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä, ja sen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota virtuaaliyhteyksien lisäksi fyysiseen tilaan
 • työtilan on sallittava yhteinen ideointi ja suunnittelu sekä myös merkkien jääminen tästä työstä tilaan – vaikkapa projektin vaihetta kuvaavat seinätaulut

 

Keräilijät

 • keräilijän vastuulla ovat organisaation ulkopuoliset suhteet
 • ovat ainakin puolet työviikostaan erilaisissa tapaamisissa asiakkaiden luona, oman organisaation muissa toimipisteissä tai ns. kolmansissa paikoissa, kuten kahviloissa
 • kommunikoivat ja liikkuvat jatkuvasti, joten mobiililaitteet ja langaton teknologia on heille tärkeää
 • työtilan pitää sopia tehokkaaseen vuorovaikutukseen että keskittymiseen

Navigoijat

 • ovat usein organisaation avainhenkilöitä ja vastaavat laajoista kokonaisuuksista
 • työpaikallaan navigoijat ovat ”vierailijoita”
 • toimiston on oltava joustava ja työpiste on saatava pystyyn nopeasti ja vaivatta
 • tilaratkaisuillakin voidaan vaikuttaa siihen, ettei navigoija tunne itseään ”ei-toivotuksi” vieraaksi

 

Kolme eri vyöhykettä

Tiloittain tarkasteltuna käyttötavat ja käyttöoikeudet vaihtelevat suuresti julkisten, puolijulkisten ja yksityisten vyöhykkeiden välillä. Kutakin vyöhykettä määrittää se, ketkä siellä voivat työskennellä.

Julkinen vyöhyke on kaikille avoin vyöhyke, jonka tilat ja palvelut ovat kaikkien käytössä sovittujen toimintatapojen mukaan. Julkinen vyöhyke on usein luonteeltaan asiakaspalvelutila joko ulkoisille tai sisäisille asiakkaille.

Puolijulkinen vyöhyke muodostuu usein erilaisista kokous- ja neuvottelukeskuksista, kahvioista yms. Puolijulkista tilaa käyttävät kutsutut vieraat sekä organisaation omat käyttäjät, ja se on omalta osaltaan vielä edustustilaa.

Yksityisellä vyöhykkeellä liikkuu vain henkilöstö ja sen tilat ovat työntekijöiden yhteiskäytössä. Vieraat eivät pääse tälle alueelle. Vyöhykkeellä voi olla alueita, joissa saa häiritä muita mutta myös alueita, joissa ei saa häiritä muita.

 


Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

Martelan uutiskirjeet käsittelevät ajankohtaisia aiheita työympäristöistä.

Share this page