Country

Monitilatoimiston viisi keskeistä etua

Martelan asiantuntemuksen avulle teet työympäristöstäsi strategisen menestystekijän. Tutustu viiteen keskeiseen etuun, jotka se yrityksellesi tarjoaa.

Parantaa työhyvinvointia

Työssäviihtyminen on ratkaisevaa yrityksen menestymiselle. Kun ihmiset työpaikalla voivat hyvin, myös työpaikat voivat hyvin. Joustavasti muunneltava, modernia työskentelykulttuuria tukeva työympäristö innostaa luovuuteen, vapauttaa energiaa ja saa aikaan parempia tuloksia.

Osallistavan suunnittelun kautta toteutetuissa monitilatoimistoissa jokainen työntekijä tuntee, että tila on suunniteltu juuri häntä varten. Erilaiset hiljaisen työskentelyn tilat varmistavat hyvän keskittymisrauhan aina tarvittaessa ja monipuoliset mahdollisuudet sosiaalisiin kohtaamisiin parantavat puolestaan vuorovaikutusta ja yrityksen tiedonkulkua. Hyvä ergonomia vähentää myös sairauspoissaoloja parantaen myös tältä osin työn tuottavuutta.

Lue kuinka parhaisiin työympäristöihin siirrytään 

Lue lisää monitilatoimistoista

Lue lisää hyvinvoinnista

Lisää tuottavuutta

Hyvä työtila tukee yrityksen strategiaa ja toimintaprosesseja, toimien näin myös erinomaisena johtamisen välineenä. Käyttäjälähtöisellä tilasuunnittelulla voidaan helpottaa tiedon käsittelyä, tehostaa ajankäyttöä sekä vähentää työpäivää pirstaloivien keskeytysten määrää. Jo pelkästään hyvin suunniteltu ääniympäristö kohottaa työn tehokkuutta kymmenillä prosenteilla verrattuna perinteiseen avotoimistoon.

Monitiloja suunnitellessamme on huomioitu paitsi mobiilin teknologian myötä muuttuneet työskentelytavat, myös erilaisten käyttäjien tarpeet. Jokainen työntekijä ansaitsee oman luontaisen persoonansa ja työtehtäviensä mukaisen työtilan. Parempi tuottavuus maksaa työympäristöön tehdyn investoinnin nopeasti takaisin. Tuottavuus lisääntyy myös yhteistyön kasvamisen merkeissä.

Lue lisää toimistoista

Säästä tilakustannuksissa

Monitilaympäristön avulla voit saavuttaa jopa 50% säästön tilakustannuksissa. Kiinteistä työpisteistä luopuminen vähentää merkittävästi tilantarvetta – vaikuttaen samalla positiivisesti tehokkuuteen ja työtyytyväisyyteen. Muutosprosessissa työympäristö jaetaan erilaisiin toimintoja tukeviin alueisiin. Hyvästä työympäristöstä löytyy alueita eri tekemiselle: yhteistyölle, vuorovaikutukselle, virkistäytymiselle ja keskittymiselle. Näin eri työtehtävissä toimivat saavat työstään enemmän irti. Kokonaisuutta voidaan haluttaessa täydentää uusilla Martela Dynamic -ratkaisuilla.

Kokonaisvaltainen työympäristösuunnittelu tuottaa säästöjä myös ylläpito- ja huoltokuluissa, kun tarpeet on määritetty huolellisesti ennakkoon. Erilaisten laskureidemme avulla voimme esittää säästöt jo suunnitteluvaiheessa – kysy niin kerromme lisää!

Laske säästölaskurilla kuinka paljon teidän yrityksenne voi säästää

Lue lisää innovatiivisesta Dynamic -ratkaisustamme

Kirkasta yrityksesi mielikuva

Viihtyisät ja yrityksen brändi-ilmeen mukaiset toimitilat ovat käyntikorttisi asiakkaalle. Niiden avulla voit viestiä yrityksen arvoista ja visiosta tehokkaasti niin sisäisesti kuin kaikille tiloissa vieraileville.

Tilojen toimivuus, visuaalinen inspiroivuus ja halutun mukainen brändi-ilme ovat valttikortteja myös parhaasta työvoimasta kilpailtaessa – ja nykyisiä työntekijöitä motivoitaessa. Tahtotilaa vastaava kokonaisuus syntyy lukuisista pienistä ja isommista tekijöistä. Siksi parhaaseen lopputulokseen päästään aina, kun asiaan pureudutaan muutoksen aikaisessa vaiheessa tarpeita yrityksen strategiaan ja prosesseihin peilaten.

Tutustu inspiroiviin kuviin ja toteutuksiin

Vastuullinen työympäristö

Martelan kokonaisvaltainen, koko toimitilan elinkaaren kattava työympäristösuunnittelu on aina myös vastuullinen valinta. Siirtyminen monitilatoimistoon voi pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä jopa 40%. Muutos tehdään aina käyttäjälähtöisesti, työn tilaajan ja työntekijöiden tarpeet ensin kartoittaen. Samalla pohdimme tarkkaan, mitä olemassa olevia kalusteita ja ratkaisuja voidaan hyödyntää myös uusissa suunnitelmissa. Tarpeettomat kalusteet ja remontoinnin aikana ylijääneet materiaalit kierrätämme vastuullisesti. Hyväkuntoiset kalusteet kunnostetaan ja ne saavat uuden elämän Martela Outlet -ketjun kautta. Huonokuntoisemmat puretaan, lajitellaan, käytetään varaosina tai hyödynnetään energiatuotannossa.

Ylläpitopalveluidemme avulla uudet toimitilat säilyvät aina hyvässä kunnossa pienentäen näin suuria korjaustarpeita.

Lue lisää palveluistamme

Lue lisää vastuullisesta toimintatavastamme (Martelan vastuullisuusraportti 2015)

 


Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

Share this page